TERMIN
Zapytaj o termin
TRYB SZKOLENIA
Zapytaj o tryb szkolenia
Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Kompetencje Lidera...

Przywództwo i zarządzanie zespołami w realiach nowej rzeczywistości

Czym jest nowa rzeczywistość i jaki jest idealny profil menedżera odpowiadający dzisiejszym wyzwaniom?

Dzisiaj bardziej niż wcześniej liczy się zwinność i odwaga w podejmowaniu decyzji, automatyzacja działań i szybka reakcja. To nie znaczy, że stajemy się robotami, my tylko przyśpieszamy, by podążać za technologią, by korzystać z niej jak najlepiej, by skracać procesy i skupiać się tylko na tym co jest najważniejsze - na mocnych stronach zespołu.

Autorskie szkolenie Przywództwo i zarządzanie zespołami w realiach nowej rzeczywistości jest odpowiedzią na aktualne wyzwania menedżerów i leaderów zespołów.

Cel projektu szkoleniowego

 • Zapewnienie managerom aktualnej, specjalistycznej wiedzy naukowej w zakresie czynników wpływających na efektywność pracy zespołu.

 • Rozwój świadomości managerów w zakresie metod, narzędzi i rozwiązań automatyzujących działania związane z zarządzaniem czynnikami wpływającymi na efektywność pracy zespołowej.

 • Wsparcie uczestników w projektowaniu osobistych systemów zarządzania czynnikami wpływającymi na efektywność pracy ich zespołów.

 • Rozwój kompetencji związanych z udzielaniem informacji zwrotnej, zapobieganiem konfliktów w zespole oraz motywowaniem pracowników w realiach nowej rzeczywistości (new normal).

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dedykowane menedżerom i liderom zespołów. Kurs dla osób oczekujących wsparcia w pracy zdalnej oraz kierowaniu zespołami zdalnymi i rozproszonymi.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

 • Wzrost efektywności w osiąganiu celów biznesowych. 

 • Pobudzenie zaangażowania i satysfakcji pracowników. 

 • Usprawnienie przepływu informacji w zespole. 

 • Wzmocnienie zaufania w zespole. 

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Udział w szkoleniu rekomendujemy osobom z podstawowym doświadczeniem w zarządzaniu zespołem

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski

 • Materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

1. Strategiczne podejście do efektywności zespołów

 • Kluczowe czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej w oparciu o badania naukowe prowadzone na zlecenie NASA.
 • Analiza przedstawionych czynników - dyskusja w poszukiwaniu dobrych praktyk realizacji poszczególnych działań w roli managera.
 • Ćwiczenie indywidualne: samoocena managera - weryfikacja poziomu spełnienia czynników efektywności pracy zespołowej w kontekście mojego zespołu.

2. Mierzenie czynników wpływających na efektywność zespołu

 • Metody i narzędzia pomiaru produktywności zespołu.
 • Metody i narzędzia pomiaru atmosfery w zespole.
 • Ćwiczenie praktyczne: planowanie testów wdrożenia wybranych narzędzi i metod pomiaru kluczowych czynników efektywności mojego zespołu.

3. Produktywność mojego zespołu

 • Monitorowanie czasu pracy w realiach nowej rzeczywistości (new normal) - metody, przykładowe narzędzia, mocne i słabe strony podejścia.
 • Samoregulacja produktywności zespołu - wykorzystanie prostych metod mierzenia czasu wykonywania zadań do rozwoju poczucia odpowiedzialności pracowników.
 • Gdzie jest największy potencjał do wzrostu produktywności? Analiza własnego zespołu w kontekście pomiaru czasu trwania zadań vs. usuwania przeszkód w realizacji zadań.
 • Automatyzacja działań związanych z pomiarem produktywności zespołu - przykłady metod i narzędzi.
 • Ćwiczenie indywidualne: planowanie testów wdrożenia wybranej metody mierzenia produktywności mojego zespołu.

4. Atmosfera w moim zespole

 • Kwestionariusz Kotwic Motywacyjnych Scheina w kontekście czynników motywujących ludzi do działania.
 • Ćwiczenie indywidualne: analiza osobistych czynników i źródeł motywacji.
 • Grupa ludzi vs. poczucie plemienności - zrozumienie wpływu globalizacji i nowej rzeczywistości na potrzebę tworzenia własnego środowiska emocjonalnego przez pracowników.
 • Ćwiczenie grupowe: ustalanie zasad współpracy w zespole jako punktu zakotwiczenia do działania w trudnych sytuacjach.
 • Informacja zwrotna i zapobieganie konfliktom w nowej rzeczywistości (new normal) - jak wykorzystywać znane metody i narzędzia z niestałych czasach i niepewnych sytuacjach?
 • Ćwiczenia praktycznie: “kudosy” w codziennej pracy managera.
 • Ćwiczenia praktyczne: wykorzystanie koncepcji Złotego Mostu w prewencji konfliktów.


Kod szkolenia HR-PR / ZZ_NR_PL
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Przywództwo i zarządzanie zespołami w realiach nowej rzeczywistości (HR-PR / ZZ_NR_PL)
Cena netto
1450.00 PLN
+ vat (1783.5 PLN brutto 1. os. )
Czas trwania: 3 dni (ilość godzin: 12)
Zadaj pytanie o szkolenie
Poziom
IntermediateAdvanced
Training Assurance
Gwarancja
Powtórzenia szkolenia
Polecane szkolenia