Pobierz kartę szkolenia

Przywództwo i zarządzanie zespołami w realiach nowej rzeczywistości

kod szkolenia: HR-PR / ZZ_NR_PL

Pakiety e-learning

Czym jest nowa rzeczywistość i jaki jest idealny profil menedżera odpowiadający dzisiejszym wyzwaniom? Dzisiaj bardziej niż wcześniej liczy się zwinność i odwaga w podejmowaniu decyzji, automatyzacja działań i szybka reakcja. To nie znaczy, że stajemy się robotami, my tylko przyśpieszamy, by podążać za technologią, by korzystać z niej jak najlepiej, by skracać procesy i skupiać się tylko na tym co jest najważniejsze - na mocnych stronach zespołu. Autorskie szkolenie Przywództwo i zarządzanie zespołami w realiach nowej rzeczywistości jest odpowiedzią na aktualne wyzwania menedżerów i leaderów zespołów.

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Szkolenie dedykowane menedżerom i liderom zespołów. Kurs dla osób oczekujących wsparcia w pracy zdalnej oraz kierowaniu zespołami zdalnymi i rozproszonymi.

W czasie szkolenie uczestnik:

 • Uzyska wiedzę, jak powiększać efektywność w osiąganiu celów biznesowych
 • Nauczy się inspirować pracowników do zaangażowania
 • Będzie potrafił usprawnienić przepływ informacji w zespole
 • Zyska kompetencje do wzmocnienia zaufania w zespole

Udział w szkoleniu rekomendujemy osobom z podstawowym doświadczeniem w zarządzaniu zespołem.

Zadania do realizacji przed szkoleniem:

 • Przygotowanie studium przypadku: rozmowa z pracownikiem w trudnej sytuacji

 • Wykonanie diagnozy własnego zespołu – poziom efektywności w kontekście kluczowych czynników wpływających na efektywną współpracę

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

1. Strategiczne podejście do efektywności zespołów:

 • Kluczowe czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej w oparciu o badania naukowe prowadzone na zlecenie NASA
 • Analiza przedstawionych czynników – dyskusja w poszukiwaniu dobrych praktyk realizacji poszczególnych działań w roli managera
 • Ćwiczenie indywidualne: samoocena menedżera – weryfikacja poziomu spełnienia czynników efektywności pracy zespołowej w kontekście mojego zespołu

2. Mierzenie czynników wpływających na efektywność zespołu:

 • Metody i narzędzia pomiaru produktywności zespołu
 • Metody i narzędzia pomiaru atmosfery w zespole
 • Ćwiczenie praktyczne: planowanie testów wdrożenia wybranych narzędzi i metod pomiaru kluczowych czynników efektywności mojego zespołu

3. Produktywność mojego zespołu:

 • Monitorowanie czasu pracy w realiach nowej rzeczywistości (new normal) – metody, przykładowe narzędzia, mocne i słabe strony podejścia
 • Samoregulacja produktywności zespołu – wykorzystanie prostych metod mierzenia czasu wykonywania zadań do rozwoju poczucia odpowiedzialności pracowników
 • Gdzie jest największy potencjał do wzrostu produktywności? Analiza własnego zespołu w kontekście pomiaru czasu trwania zadań vs. usuwania przeszkód w realizacji zadań

4. Atmosfera w moim zespole:

 • Kwestionariusz Kotwic Motywacyjnych Scheina w kontekście czynników motywujących ludzi do działania
 • Ćwiczenie indywidualne: analiza osobistych czynników i źródeł motywacji
 • Grupa ludzi vs. poczucie plemienności – zrozumienie wpływu globalizacji i nowej rzeczywistości na potrzebę tworzenia własnego środowiska emocjonalnego przez pracowników
 • Ćwiczenie grupowe: ustalanie zasad współpracy w zespole jako punktu zakotwiczenia do działania w trudnych sytuacjach
 • Ćwiczenia praktycznie: kudosy w codziennej pracy managera