Pobierz kartę szkolenia

Przygotowanie do certyfikatu Java SE 8 Programmer I (1Z0-808)

kod szkolenia: OCAJP8 / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Szkolenie przeznaczone dla programistów chcących uporządkować wiedzę na temat podstaw języka  Java i potwierdzić ją certyfikatem Oracle Java 8 Programmer 1 (1Z0-808).

Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  12.08 13.08 14.08
2 250,00 PLN + 23% VAT (2 767,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 250,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.10 03.10 04.10
2 250,00 PLN + 23% VAT (2 767,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 250,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.12 03.12 04.12
2 250,00 PLN + 23% VAT (2 767,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 250,00 PLN
2 250,00 PLN 2 767,50 PLN brutto

Przygotowanie uczestników do zdania egzaminu „Java SE 8 Programmer I”.

Powtórzenie oraz ugruntowanie wiedzy na temat podstaw języka Java w wersji 8. Przygotowanie do zdania certyfikatu OCAJP8 (1Z0-808).

Znajomość podstaw języka Java.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Podstawy języka Java.
  • Widoczność zmiennych.
  • Struktura  klasy w Javie.
  • Użycie metody main.
  • Importowanie pakietów w Javie.
 2. Typy danych w języku Java.
  • Deklaracja i inicjalizacja zmiennych.
  • Różnica między typami prostymi a obiektowymi.
  • Zapis i odczyt do/z pól obiektu.
  • Cykl życia obiektu oraz Garbage Collection.
  • Wywoływanie metod z obiektów.
  • Użycie klas opakowujących typy proste.
 3. Operatory i konstrukcje warunkowe.
  • Użycie operatorów w języku Java.
  • Zmiana kolejności wykonywania operacji przy pomocy nawiasów.
  • Porównywanie obiektów przy pomocy metody equals() i operatora ==.
  • Użycie konstrukcji if oraz if/else.
  • Użycie konstrukcji switch.
 4. Tablice.
  • Deklaracja, tworzenie, inicjalizacja oraz użycie tablicy jednowymiarowej.
  • Deklaracja, tworzenie, inicjalizacja oraz użycie tablicy wielowymiarowej.
 5. Pętle.
  • Tworzenie oraz użycie pętli while.
  • Tworzenie oraz użycie pętli for.
  • Tworzenie oraz użycie pętli do/while.
  • Porównanie różnych rodzajów pętli.
  • Użycie break oraz continue.
 6. Metody oraz hermetyzacja.
  • Tworzenie metod z argumentami oraz typami zwracanymi.
  • Metody statyczne.
  • Przeciążanie metod.
  • Konstruktor domyślny oraz tworzony jawnie.
  • Przeciążone konstruktory.
  • Modyfikatory widoczności.
  • Hermetyzacja elementów klasy.
  • Przekazywanie parametrów do klas (typów prostych i obiektowych).
 7. Dziedziczenie.
  • Implementacja dziedziczenia.
  • Rola i użycie polimorfizmu.
  • Różnica między typem referencji i obiektu.
  • Rzutowanie.
  • Użycie super oraz this.
  • Klasy abstrakcyjne oraz interfejsy.
 8. Obsługa wyjątków.
  • Kategorie wyjątków w języku Java.
  • Użycie konstrukcji try/catch.
  • Przeznaczenie klas wyjątków.
  • Metody wyrzucające wyjątki.
  • Identyfikacja niektórych klas oraz kategorii wyjątków.
 9. Wybrane klasy z API Java
  • Użycie klas String oraz StringBuilder.
  • Obsługa daty kalendarzowej z użyciem klas java.time.LocalDateTime, java.time.LocalDate, java.time.LocalTime,java.time.format.DateTimeFormatter, java.time.Period.
  • Użycie klasy ArrayList z określonym typem.
  • Proste wyrażenia Lambda i predykaty.