Pobierz kartę szkolenia

PRINCE2® 7th edition Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FP2.7 / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Szkolenie ma formę warsztatów zaprojektowanych w elastyczny sposób. Ich celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy z zakresu zarządzaniem projektami. Warsztat zawiera elementy pogłębiające wiedzę, a także ćwiczenia i quizy oraz przykładowy egzamin próbny, aby pomóc rozwinąć umiejętność odpowiadania na pytania egzaminacyjne PRINCE2® 7 edition Foundation.

training assurance
promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  21h|  22.07 23.07 24.07
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  22.07 23.07 24.07
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  12.08 13.08 14.08
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.09 03.09 04.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.09 17.09 18.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  30.09 01.10 02.10
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  14.10 15.10 16.10
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  28.10 29.10 30.10
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  12.11 13.11 14.11
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  25.11 26.11 27.11
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  09.12 10.12 11.12
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.12 17.12 18.12
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
3 200,00 PLN 3 936,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, członków zarządu przedsiębiorstw i kierownictwa administracji publicznej, sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.

Uczestnik, który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2® 7th edition Foundation w formie elektronicznej. Certyfikat ważny jest 3 lata.

Celem akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation jest przekazanie podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Zwiększa to szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Na szkoleniu nacisk jest położony także na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2®. 

Poznanie metodyki PRINCE2® uporządkuje i ułatwi Ci pracę na stanowisku Kierownika Projektów. Otrzymasz wskazówki dotyczące zarządzania dostępnymi zasobami. Zdobędziesz także wiedzę, która wpłynie na Twoją zdolność do zarządzania ryzykiem biznesowym w projektach.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Nauczysz się zarządzać projektami i pracować w środowisku projektowym za pomocą znanej na całym świecie metodyki zarządzania projektami.
 • Upewnisz się, że członkowie zespołu koncentrują się na rentowności projektu oraz jego uzasadnieniu biznesowym zamiast na zakończeniu projektu dla samego jego zamknięcia.
 • Dowiesz się, jak wspierać ciągłość pracy w projekcie i jak wykorzystywać wnioski płynące z jego realizacji.
 • Zaczniesz wykorzystywać planowanie oraz raportowanie prac poprawiające bieżącą komunikację oraz kontrolę postępów.
 • Ograniczysz konsekwencje pojawiających się w projekcie problemów oraz dowiesz się, jak monitorować projekt przez cały okres jego trwania.
 • Zdobędziesz wysoko ceniony certyfikat często wymagany od osób aplikujących na stanowisko menadżera projektów.

Korzyści dla organizacji:

 • Wprowadzenie wspólnej, w pełni zrozumiałej terminologii oraz podejścia do raportowania, co zaoszczędzi czasu i wysiłku.
 • Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ich ról oraz obowiązków w zarządzaniu cyklem życia projektu.
 • Wykorzystanie narzędzia diagnostycznego ułatwiającego ocenę pracy w projekcie, rozwiązywanie potencjalnych problemów oraz audyt efektów.
 • Pewność, że interesariusze (w tym sponsorzy oraz dostawcy zasobów) są odpowiednio reprezentowani podczas planowania i podejmowania decyzji.
 • Umożliwienie większego zaangażowania interesariuszy w procesach zatwierdzania projektu i zarządzania nim.
 • Wprowadzenie zdefiniowanej struktury ról, podziału obowiązków oraz odpowiedzialności w projekcie.
 • Wprowadzenie spójności, czerpanie z dotychczasowych doświadczeń w zarządzaniu projektami, wprowadzenie standaryzowanego sposobu oceny i rozwiązywania problemów.
 • Koncentracja na uzasadnieniu biznesowym projektu oraz jego rentowności.

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

Egzamin PRINCE2® Foundation:

 • Czas trwania egzaminu 60 minut
 • 60 pytań, zawsze jest prawidłowa jedna z czterech odpowiedzi
 • Zalicza 60%, 36 poprawnych odpowiedzi
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych
 • Wersja online (z Proctorem)

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna.

 • Szkolenie: polski

 • Materiały: polski

 • Egzamin: polski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Autoryzowane materiały szkoleniowe
 • Voucher na egzamin online PRINCE2® 7th edition Foundation
 • Autoryzowany podręcznik PRINCE2® w wersji online (zgodnie z wymogami vendora)

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcji tylko przed szkoleniem)
 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Przegląd metodyki PRINCE2®
  • Ćwiczenie: Analiza rentowności projektu
 3. Ludzie
  • Ćwiczenie: Interesariusze projektu
  • Ćwiczenie: Podejście do zarządzania komunikacją
 4. Organizacja
  • Ćwiczenie: Projektowanie zespołu zarządzającego projektem
 5. Procesy: Przygotowanie i inicjowanie projektu
  • Ćwiczenie: Założenia projektu
 6. Uzasadnienie biznesowe
  • Ćwiczenie: Uzasadnienie biznesowe – przyczyny, korzyści, ryzyko
 7. Plany
  • Ćwiczenie: Tworzenie struktury podziału produktu
 8. Jakość
  • Ćwiczenie: Specyfikacja jakości i tolerancje
 9. Ryzyko
  • Ćwiczenie: Identyfikacja i analiza ryzyka
 10. Procesy: Sterowanie etapem i zarządzanie dostarczaniem produktu
  • Ćwiczenie: Opis czynności związanych z kontrolowaniem etapu
 11. Proces: Zarządzanie końcem etapu
  • Ćwiczenie: Tworzenie listy kontrolnej
 12. Zagadnienia
  • Ćwiczenie: Identyfikacja zagadnień
 13. Postępy
  • Ćwiczenie: Dokumentowanie