Pobierz kartę szkolenia

Prawo pracy dla HR

kod szkolenia: PFK PPDM / PP DL PL

Pakiety e-learning

Znajomości przepisów prawa pracy to nie tylko obowiązek kadrowej czy osoby zajmującej się tzw. „twardym HR”.  Pracownik HR nie musi być prawnikiem ani ekspertem z prawa pracy, ale dobra znajomość prawa pracy jest niezbędna w proceach za które odpowiada ten obszar.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  10.09 11.09
1 500,00 PLN + 23% VAT (1 845,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 500,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  19.11 20.11
1 500,00 PLN + 23% VAT (1 845,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 500,00 PLN
1 500,00 PLN 1 845,00 PLN brutto

Zagadnienia programu zostały opracowane na podstawie potrzeb określonych przez osoby pracujące na stanowiskach HR. Interpretacja przepisów prawa pracy jest omawiana pod kątem przydatności we współpracy z biznesem.

 

Sposób prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem case study. Interpretacja zapisów jest wyjaśniana poprzez przykłady z „życia wzięte”. Prowadzący odpowiada też na pytania i wątpliwości Uczestników, dzięki czemu czas spędzony na szkoleniu jest niezwykle pożyteczny.

W razie potrzeby poszczególne zagadnienia na szkoleniu, będą intepretowane pod kątem wykonywania pracy zdalnej.

Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • przepisów polskiego prawa pracy ważnych we współpracy i wsparciu biznesu;
 • praktycznych interpretacji dotyczących mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy;
 • znajomości optymalnych rozwiązań dotyczących zatrudnienia, w tym rodzajów umów;
 • rozumienia przepisów bezpiecznego zatrudniania pracownika a także rozwiązywaniem z nim umowy;
 • znajomości najważniejszych przepisów dotyczących czasu pracy oraz urlopów.

Na szkoleniu omawiane są wszystkie, ostatnie zmiany w prawie oraz znane projekty planowanych legislacji.

W przypadku szkoleń dedykowanych – warsztat prowadzony jest w oparciu o potrzeby konkretnego zespołu HR.

Podstawowa wiedza z zakresu prawa.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

Możliwość realizacji także w języku angielskim

 1. Rola HR a wiedza z zakresu prawa pracy
  • Najważniejsze przepisy, które HR powinien znać.
  • Cechy szczególne polskiego prawa pracy – jak żyć z 46-letnim Kodeksem pracy?
  • Ostatnie zmiany i trendy w prawie pracy.
  • Jak być na bieżąco ze znajomością prawa pracy? Ciekawe źródła wiedzy z obszaru prawa pracy.
  • Mobbing i dyskryminacja – HR jako ambasador w przeciwdziałaniu.
 2. Rodzaje umów o pracę i ich wpływ na codzienną pracę
  • Rekrutacja – etyka i zgodność z prawem pracy.
  • Umowy o pracę a umowy cywilnoprawne, kontrakty B2B.
  • Umowa na okres próbny.
  • Umowa na czas określony (zasada 3/33 w praktyce, wyjątki, w tym umowa na zastępstwo).
  • Umowa na czas nieokreślony.
  • Zakazy konkurencji.
  • List intencyjny i umowa przedwstępna.
  • Zmiany umów o pracę („aneksy”).
 3. Bieżący HR, czyli prawo pracy, w tym również w odniesieniu do pracy zdalnej
  • Praca zdalna – definiowanie regulaminu.
  • Wyjścia prywatne pracowników w czasie pracy zdalnej.
  • Ocena pracy – obiektywne i sprawiedliwe kryteria.
  • Kontrola zwolnień lekarskich.
  • Nakładanie kar porządkowych – procedury i kryteria.
 4. Najważniejsze zagadnienia czasu pracy
  • Kto nie może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych? Jak uznawać nadgodziny w pracy zdalnej.
  • Jakie są zasady udzielania odpoczynku?
  • Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
  • Systemy i rozkłady czasu pracy.
  • Podróże służbowe, udział w szkoleniach, przerwy w interpretacji przepisów czasu pracy.
  • Przerwy wliczane do czasu pracy i niewliczane do czasu pracy.
 5. Urlopy wypoczynkowe i rodzicielskie
  • Jakie są zasady udzielania urlopów wypoczynkowych?
  • Kiedy można pracownika „wysłać” na urlop?
  • Kiedy można nie udzielić urlopu?
  • Urlop na żądanie – w jaki sposób pracownik może zgłosić potrzebę urlopu? Kiedy pracodawca może wyrazić odmowę udzielania urlopu?
  • Odwołanie z urlopu.
  • Uprawnienia rodzicielskie i ich wpływ na codzienną pracę.
  • Praca po urlopie rodzicielskim. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
 6. Redukcja etatów – rozwiązanie umowy z pracownikiem bez narażania na procesy sądowe
  • Procedury zwolnienia pracownika.
  • Tryb rozwiązania umowy.
  • Niuanse prawne pomiędzy porozumieniem a wypowiedzeniem.
  • Sytuacje nietypowe przy zwolnieniu: przedstawienie zwolnienia lekarskiego przez pracownika, niepodpisanie dokumentu wypowiedzenia przez pracownika, zgłoszenie przez pracownika urlopu na żądanie w dniu planowanego zwolnienia.
  • Rozwiązanie dyscyplinarne.
  • Kiedy pracownika nie można zwolnić?
  • Check-list przed i podczas okresu wypowiedzenia.
  • Strategia w okresie wypowiedzenia – zwolnienie z obowiązku pracy czy urlop wypoczynkowy?
  • Wypowiedzenie zmieniające.
  • Określanie powodów zwolnienia.
  • Zwolnienia grupowe.