Szkolenie

Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa IT

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dla osób, które zajmują się bezpieczeństwem systemów informatycznych w firmie, a w szczególności dla osób, które będą pełniły funkcję Security Managera.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Szkolenie zapoznaje słuchacza z zagadnieniami polityki bezpieczeństwa IT w firmie, w oparciu o światowe standardy i metody sprawdzone w dużych korporacjach. Przedstawione zostaną najnowsze technologie zabezpieczeń, zgodne z wymogami polskiego ustawodawstwa w tym zakresie.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Wymagana ogólna wiedza informatyczna z zakresu systemów operacyjnych i zagadnień sieciowych.

Kod szkolenia

BS.IT 01
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 3 dni pracy z trenerem (21h)

Cena netto

2800 PLN +23% VAT / 1 os.