Pobierz kartę szkolenia

Microsoft Cybersecurity Architect

kod szkolenia: SC-100 / PL DL 4d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie w formule Distance Learning.

Promocja voucher

Docelowa grupa odbiorów:
 • Administrator
 • Specjalista IT
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa IT
 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure: Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki bezpieczeństwa usług chmurowych Microsoft 365:

 

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 4 dni |  28h|  09.07 10.07 11.07 12.07
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  06.08 07.08 08.08 09.08
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  10.09 11.09 12.09 13.09
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  01.10 02.10 03.10 04.10
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  28.10 29.10 30.10 31.10
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  26.11 27.11 28.11 29.11
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  07.01 08.01 09.01 10.01
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
3 300,00 PLN 4 059,00 PLN brutto

Szkolenie dla osób pragnących zapoznać się z zasadami projektowania i oceny strategii cyberbezpieczeństwa w następujących obszarach: Zero Trust, Governance Risk Compliance (GRC), operacje bezpieczeństwa (SecOps) oraz dane i aplikacje. Uczestnicy również zapoznają się, jak zaprojektować rozwiązania z wykorzystaniem zasad zerowego zaufania oraz określać wymagania bezpieczeństwa dla infrastruktury chmurowej w różnych modelach usług (SaaS, PaaS, IaaS). Szkolenie w szczególności jest skierowane do specjalistów IT z zaawansowanym doświadczeniem i wiedzą w szerokim zakresie obszarów inżynierii bezpieczeństwa, w tym tożsamości i dostępu, ochrony platformy, operacji bezpieczeństwa, zabezpieczania danych i zabezpieczania aplikacji, wskazane jest również doświadczenie w zakresie wdrożeń hybrydowych i chmurowych. Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Projektowanie strategii i architektury Zero Trust,
 • Ocena strategii technicznych i strategii operacji bezpieczeństwa w zakresie zarządzania ryzykiem (GRC),
 • Projektowanie bezpieczeństwo dla infrastruktury,

Projektowanie strategii dla danych i aplikacji

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na platformie Microsoft. W tym zapoznanie się z:

 • Procesem projektowania strategii i architektury Zero Trust.
 • Oceną strategii technicznych i strategii operacji bezpieczeństwa w zakresie zarządzania ryzykiem (GRC).
 • Procesem projektowania bezpieczeństwa dla infrastruktury.
 • Procesem projektowania strategii dla danych i aplikacji.

 

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

Po kursie SC-100 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu: w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym, online będąc monitorowanym przez zewnętrznego egzaminatora. Szczegóły na https://docs.microsoft.com/en-us/certifications/exams/sc-100

 

Co najmniej 2-letnie doświadczenie z zakresie zarządzania infrastrukturą Active Directory, 2-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania środowiskiem chmurowym, posiadanie wiedzy i doświadczenia w szerokim zakresie obszarów inżynierii bezpieczeństwa, w tym tożsamości i dostępu, ochrony platformy, operacji bezpieczeństwa, zabezpieczania danych i zabezpieczania aplikacji, wskazane jest również doświadczenie w zakresie wdrożeń hybrydowych i chmurowych.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

 https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • wykład
 • warsztaty

Ścieżka szkoleniowa 01: Projektowanie rozwiązań zgodnych z najlepszymi praktykami i priorytetami w zakresie bezpieczeństwa

Wprowadzenie do Zero Trust i najlepszych praktyk

 • Wprowadzenie do najlepszych praktyk
 • Wprowadzenie do Zero Trust
 • Inicjatywy Zero Trust RaMP
 • Filary technologii Zero Trust

Projektuj rozwiązania zgodne z Cloud Adoption Framework (CAF) i Well-Architected Framework (WAF)

 • Zdefiniuj strategię bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie do Cloud Adoption Framework
 • Cloud Adoption Framework — bezpieczna metodologia
 • Wprowadzenie do Azure Landing Zones
 • Projektuj zabezpieczenia dzięki Azure Landing Zones
 • Wprowadzenie do Well Architected Framework
 • Well Architected Framework — filar bezpieczeństwa
 • Rozwiązania z CAF i WAF

Projektuj rozwiązania, które są zgodne z Microsoft Cybersecurity Reference Architecture (MCRA) i Microsoft Cloud Security Benchmark (MCSB)

Wprowadzenie do MCRA i MCSB

Projektuj rozwiązania z najlepszymi praktykami dotyczącymi możliwości i kontroli

Projektuj rozwiązania z najlepszymi praktykami ochrony przed atakami

Opracuj strategię odporności na typowe cyberzagrożenia, takie jak ransomware

 • Typowe cyberzagrożenia i wzorce ataków
 • Wspieraj odporność biznesową
 • Ochrona przed oprogramowaniem ransomware
 • Konfiguracje bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych i przywracania
 • Aktualizacje zabezpieczeń

Ścieżka szkoleniowa 02: Projektowanie zabezpieczeń, tożsamości i zgodności

Projektuj rozwiązania pod kątem zgodności z przepisami

 • Wprowadzenie do zgodności z przepisami
 • Przekształć wymagania dotyczące zgodności w rozwiązanie zabezpieczające
 • Spełnij wymagania dotyczące zgodności z Purview
 • Spełnij wymagania dotyczące prywatności z Priva
 • Użyj Azure Policy, aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
 • Oceń zgodność infrastruktury za pomocą usługi Microsoft Defender for Cloud

Projektowanie rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem

 • Zaprojektuj rozwiązanie do zarządzania sekretami, kluczami i certyfikatami
 • Wprowadzenie do zarządzania tożsamością i dostępem
 • Projektuj strategie dostępu do chmury, hybrydy i wielu chmur (w tym Azure AD)
 • Zaprojektuj rozwiązanie dla tożsamości zewnętrznych
 • Projektuj nowoczesne strategie uwierzytelniania i autoryzacji
 • Dostosuj dostęp warunkowy i Zero Trust

Projektowanie rozwiązań zapewniających dostęp uprzywilejowany

 • Wprowadzenie do dostępu uprzywilejowanego
 • Model dostępu korporacyjnego
 • Projektuj rozwiązania do zarządzania tożsamością
 • Zaprojektuj rozwiązanie do zabezpieczenia administrowania tenantami
 • Projektowanie do zarządzania uprawnieniami do infrastruktury chmury (CIEM)
 • Zaprojektuj rozwiązanie dla stacji roboczych z dostępem uprzywilejowanym i usługi bastion

Projektowanie rozwiązań dla operacji bezpieczeństwa

 • Wprowadzenie do operacji bezpieczeństwa (SecOps)
 • Projektuj możliwości operacji bezpieczeństwa w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych
 • Zaprojektuj scentralizowane rejestrowanie i inspekcję
 • Projektowanie rozwiązań SIEM
 • Zaprojektuj rozwiązania do wykrywania i reagowania
 • Zaprojektuj rozwiązanie dla SOAR
 • Projektowanie przepływów pracy związanych z bezpieczeństwem
 • Zaprojektuj zasięg wykrywania zagrożeń

Ścieżka szkoleniowa 03: Projektowanie rozwiązań zabezpieczających aplikacje i dane

Projektuj rozwiązania do zabezpieczania platformy Microsoft 365

 • Zabezpieczenia dla Exchange, Sharepoint, OneDrive i Teams (M365)
 • Oceń stan zabezpieczeń dla obciążeń związanych ze współpracą i produktywnością
 • Zaprojektuj rozwiązanie Microsoft Defender 365
 • Projektowanie konfiguracji i praktyki operacyjne dla M365

Projektowanie rozwiązań do zabezpieczania aplikacji

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa aplikacji
 • Projektuj i wdrażaj standardy w celu bezpiecznego rozwoju aplikacji
 • Oceń stan zabezpieczeń istniejących aplikacji
 • Zaprojektuj strategię cyklu życia bezpieczeństwa dla aplikacji
 • Bezpieczny dostęp do tożsamości
 • Zaprojektuj rozwiązanie do zarządzania API
 • Zaprojektuj rozwiązanie zapewniające bezpieczny dostęp do aplikacji

Projektuj rozwiązania do zabezpieczania danych organizacji

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa danych
 • Zaprojektuj rozwiązanie do wykrywania i klasyfikowania danych za pomocą Microsoft Purview
 • Zaprojektuj rozwiązanie do ochrony danych w spoczynku, danych w ruchu i danych w użyciu
 • Bezpieczeństwo danych w obciążeniach platformy Azure
 • Zabezpieczenia usługi Azure Storage
 • Defender dla SQL i Defender dla pamięci masowej

Ścieżka szkoleniowa 04: Projektowanie rozwiązań bezpieczeństwa dla infrastruktury

Określ wymagania dotyczące zabezpieczania usług SaaS, PaaS i IaaS

 • Zabezpieczanie SaaS, PaaS i Iaas (model współdzielonej odpowiedzialności)
 • Punkty bazowe bezpieczeństwa dla usług w chmurze
 • Określ wymagania bezpieczeństwa dla obciążeń internetowych
 • Określ wymagania bezpieczeństwa dla kontenerów i orkiestracji kontenerów

Projektuj rozwiązania do zarządzania stanem bezpieczeństwa w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych

 • Wprowadzenie do środowisk hybrydowych i wielochmurowych
 • Ocena postawy za pomocą MCSB
 • Zaprojektuj zarządzanie postawą i ochronę obciążeń w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych
 • Omówienie oceny postawy za pomocą Defender for Cloud
 • Ocena postawy za pomocą bezpiecznego wyniku usługi Microsoft Defender for Cloud
 • Projektuj rozwiązania do ochrony obciążeń w chmurze, które korzystają z usługi Microsoft Defender for Cloud
 • Zaprojektuj rozwiązanie do integracji środowisk hybrydowych i wielochmurowych przy użyciu usługi Azure Arc
 • Zarządzanie zewnętrzną powierzchnią ataku

Projektowanie rozwiązań do zabezpieczania punktów końcowych serwerów i klientów

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa punktów końcowych
 • Określ wymagania bezpieczeństwa serwera i linie bazowe
 • Określ wymagania dotyczące urządzeń mobilnych i klientów
 • Określ wymagania dotyczące bezpieczeństwa IoT i urządzeń wbudowanych
 • Microsoft Defender dla IoT
 • Określ linie bazowe zabezpieczeń dla punktów końcowych serwera i klienta
 • Zaprojektuj rozwiązanie dla bezpiecznego zdalnego dostępu

Projektowanie rozwiązań dla bezpieczeństwa sieci

 • Projektowanie rozwiązań segmentacji sieci
 • Projektuj rozwiązania do filtrowania ruchu z sieciowymi grupami zabezpieczeń
 • Projektowanie rozwiązań do zarządzania stanem sieci
 • Projektowanie rozwiązań do monitorowania sieci

Ścieżka szkoleniowa 05: Projektowanie rozwiązań zgodnych z najlepszymi praktykami i priorytetami w zakresie bezpieczeństwa

 • Studium przypadku

Ścieżka szkoleniowa 06: Projektowanie operacji zabezpieczeń, tożsamości i możliwości zgodności

 • Studium przypadku

Ścieżka szkoleniowa 07: Projektowanie rozwiązań zabezpieczających aplikacje i dane

 • Studium przypadku

Ścieżka szkoleniowa 08: Projektowanie rozwiązań bezpieczeństwa dla infrastruktury

 • Studium przypadku