Pobierz kartę szkolenia

First Time Manager: Delegowanie zadań

kod szkolenia: HR-PM-TZZ / ZZDZ_2D

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  10h|  07.10 08.10
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  10h|  12.12 13.12
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie kierowane jest do menedżerów i liderów zespołów oraz kierowników działów.

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Wie co wpływa na efektywne planowanie czasu
 • Zna narzędzia planowania krótko – i długoterminowego możliwe do wykorzystania
 • Potrafi odpowiednio ustalać i definiować cele
 • Potrafi przeprowadzić rozmowę podczas, której deleguje pracownikom odpowiedzialność lub zadanie do wykonania
 • Potrafi przeprowadzić rozmowę monitorującą pracę pracownika, która zmotywuje go do dalszego skutecznego działania
 • Potrafi przeprowadzić rozmowę korygującą zachowania pracownika w sposób grzeczny i zarazem stanowczy, tak aby doprowadzić do zmiany niepożądanego zachowania

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu zarządzania.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

1. Planowanie działań w czasie

 • Diagnoza kluczowych preferencji w organizacji działań w czasie
 • Różnorodność sposobów organizacji działań w czasie
 • Zasady planowania krótko i długoterminowego – harmonogramy i inne narzędzia.

2. Ustalanie celów i priorytety

 • Cele, zadania – perspektywa indywidualna i zespołowa
 • Jak ustalać cele i określać drogi do ich osiągania?
 • Multizadaniowość czy koncentracja na jednym?
 • Zasady i metoda wyboru priorytetów ABC
 • Metody pomagające konsekwentnie realizować priorytety

3. Delegowanie zadań

 • Kluczowe elementy rozmowy planującej pracę pracownika
 • Elementy delegowania zadań, delegowanie zadań, a delegowanie odpowiedzialności
 • Poziomy delegowania zadań
 • Jasne formułowanie celów pracownika zgodnie z modelem SMART
 • Najczęstsze błędy popełniane przez przełożonych w prowadzeniu tego typu rozmów

4. Monitorowanie wykonania zadań

 • Kluczowe elementy rozmowy monitorującej pracę i postępy pracownika
 • Monitorowanie a kontrolowanie
 • Najczęstsze błędy popełniane przez przełożonych w prowadzeniu tego typu rozmów

5. Kiedy nie wszystko jest w porządku

 • Kluczowe elementy rozmowy korygującej zachowania pracownika
 • Radzenie sobie z emocjami pracownika oraz konfliktem podczas rozmowy
 • Poruszanie kwestii trudnych i wrażliwych w sposób kulturalny i stanowczy
 • Najczęstsze błędy popełniane przez przełożonych w prowadzeniu tego typu rozmów

6. Ćwiczenia podsumowujące

 • Podsumowanie całości warsztatu
 • Ćwiczenia na wybranych realnych przypadkach zastosowania poznanych metod.
 • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy i metod w miejscu pracy