Pobierz kartę szkolenia

PRINCE2® 6th edition Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FP2A / PL DL 3d

Pakiety e-learning 
 

W związku ze zmianą wersji, produkt zostanie wycofany z oferty PeopleCert oraz Altkom Akademia z dniem 30.06.2024.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu w nowej wersji PRINCE2® 7th edition Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 200,00 PLN 3 936,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, członków zarządu przedsiębiorstw i kierownictwa administracji publicznej, sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.

Uczestnik który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Certyfikat PRINCE2 6th editoin Foundation.  Certyfikat ważny jest 3 lata.

Celem akredytowanego szkolenia PRINCE2 Foundation jest przekazanie podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Zwiększa to szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Na szkoleniu nacisk jest położony także na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2

Poznanie metodyki PRINCE2 uporządkuje i ułatwi Ci pracę na stanowisku Kierownika Projektów. Otrzymasz wskazówki dotyczące zarządzania dostępnymi zasobami. Zdobędziesz także wiedzę, która wpłynie na Twoją zdolność do zarządzania ryzykiem biznesowym w projektach.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Nauczysz się zarządzać projektami i pracować w środowisku projektowym za pomocą znanej na całym świecie metodyki zarządzania projektami.
 • Upewnisz się, że członkowie zespołu koncentrują się na rentowności projektu oraz jego uzasadnieniu biznesowym zamiast na zakończeniu projektu dla samego jego zamknięcia.
 • Dowiesz się, jak wspierać ciągłość pracy w projekcie i jak wykorzystywać wnioski płynące z jego realizacji.
 • Zaczniesz wykorzystywać planowanie oraz raportowanie prac poprawiające bieżącą komunikację oraz kontrolę postępów.
 • Ograniczysz konsekwencje pojawiających się w projekcie problemów oraz dowiesz się, jak monitorować projekt przez cały okres jego trwania.
 • Zdobędziesz wysoko ceniony certyfikat często wymagany od osób aplikujących na stanowisko menadżera projektów.

Korzyści dla organizacji:

 • Wprowadzenie wspólnej, w pełni zrozumiałej terminologii oraz podejścia do raportowania, co zaoszczędzi czasu i wysiłku.
 • Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ich ról oraz obowiązków w zarządzaniu cyklem życia projektu.
 • Wykorzystanie narzędzia diagnostycznego ułatwiającego ocenę pracy w projekcie, rozwiązywanie potencjalnych problemów oraz audyt efektów.
 • Pewność, że interesariusze (w tym sponsorzy oraz dostawcy zasobów) są odpowiednio reprezentowani podczas planowania i podejmowania decyzji.
 • Umożliwienie większego zaangażowania interesariuszy w procesach zatwierdzania projektu i zarządzania nim.
 • Wprowadzenie zdefiniowanej struktury ról, podziału obowiązków oraz odpowiedzialności w projekcie.
 • Wprowadzenie spójności, czerpanie z dotychczasowych doświadczeń w zarządzaniu projektami, wprowadzenie standaryzowanego sposobu oceny i rozwiązywania problemów.
 • Koncentracja na uzasadnieniu biznesowym projektu oraz jego rentowności.

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

Egzamin PRINCE2 Foundation

 • Czas trwania egzaminu 60 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 33 punkty na 60
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych.

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski lub angielski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Voucher na egzamin online PRINCE2® 6th edition Foundation
 • Autoryzowany podręcznik PRINCE2®  w wersji online (zgodnie z wymogami vendora)

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam:  200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcji tylko przed szkoleniem)
 • Wstęp
 • Wprowadzenie do metodyki PRINCE2 ®
 • Zasady PRINCE2 ®
 • Wprowadzenie do procesów
 • Organizacja
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Przygotowanie projektu
 • Zarządzanie strategiczne projektem
 • Jakość
 • Plany
 • Inicjowanie projektu
 • Zarządzanie końcem etapu
 • Ryzyko
 • Zmiana
 • Sterowanie etapem
 • Zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Postępy
 • Zamykanie projektu