Webinaria: Utrzymanie it | Bazy danych

Przetwarzanie kolekcji w PL SQL

Udostępnij!

Typy tablicowe w PL/SQL – definiowanie, inicjalizacja, użycie
Metody/Atrybuty tablicowe
Przetwarzanie tablicowe kolekcji – wydajność a kontrola zasobów
Obsługa błędów w operacjach tablicowych

Agenda

  1. Typy tablicowe w PL/SQL - definiowanie, inicjalizacja, użycie
  2. Metody/Atrybuty tablicowe
  3. Przetwarzanie tablicowe kolekcji - wydajność a kontrola zasobów
  4. Obsługa błędów w operacjach tablicowych