Webinaria: Utrzymanie it | Bazy danych | Ms sql

Instalacja MS SQL Server 2014

Udostępnij!

• Wymagania sprzętowo-programowe SQL 2014
• Pobieranie Pakietu Instalacyjnego SQL Server 2014
• Różnice w Instalacji SQL 2012 vs SQL 2014
• Instalacja Servera MS SQL 2014

Agenda spotkania

  • Wymagania sprzętowo-programowe SQL 2014
  • Pobieranie Pakietu instalacyjnego SQL Server 2014
  • Różnice w instalacji SQL 2012 vs SQL 2014
  • Instalacja Servera MS SQL 2014