Webinaria: Bazy danych | Big data 2

Elasticsearch Essentials

Udostępnij!

Poruszane w trakcie seminarium zagadnienia wprowadzą uczestników nie tylko w świat Elasticsearch, ale ogólnie w świat zagadnień Big Data oraz praw nim rządzących. Elasticsearch jest jednym z setek dostępnych na rynku rozwiązań Big Data, niemniej jego szerokie możliwości zastosowania czynią go jednym z najbardziej znanych rozwiązań stosowanych w systemach Big Data.

Po zakończeniu seminarium uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wykorzystania oraz możliwości produktów Elasticsearch, Kibana, Logstash oraz Betas umożliwiającą samodzielny, dalszy rozwój kompetencji.

Zapraszamy administratorów, programistów, testerów, którzy chcą rozpocząć przygodę z Elasticsearch. Seminarium nie wymaga od uczestników znajomości żadnego z produktów wchodzących w skład ELK (Elasticsearch, Kibana, Logstash).

Agenda:
  1. Przegląd narzędzi i wprowadzenie do systemów BigData.
  2. Architektura produktu Elasticsearch (cluster, node, index, shard, mapping, document, json itp.).
  3. Praca z NoSQL w środowiskach BigData.
  4. Indeksowanie danych w klastrach Elasticsearch.
  5. Używanie podstawowych zapytań query DSL (search i agregaty).
  6. Wyszukiwanie danych w klastrach Elasticsearch.
  7. Przegląd możliwości narzędzia Kibana.
  8. Wprowadzenie do produktów Logstash oraz Beats.
  9. Poznanie Elasticsearch RESTful API (request/response, klucze _id).

Piotr Żuk

Trener Altkom Akademii od 2019 roku, programista z 20 letnim doświadczeniem, development manager, konsultant, od 2013 roku aktywnie pracujący z technologiami BigData przetwarzającymi tysiące TB danych dziennie. Główny obszar specjalizacji to Elasticsearch, mechanizmy przetwarzania języka naturalnego (NLP) oraz danych typu time series. Odpowiedzialny za implementację, wdrożenia i architekturę systemów BigData w prestiżowych projektach z sektora finansowego.