Webinaria: Cyberbezpieczenstwo | Bezpieczenstwo pracy w sieci91 | Bezpieczenstwo informacji91

Dane poufne: co powinniśmy wiedzieć o bezpieczeństwie

Udostępnij!

• Jakie dane należy chronić?
– nasze prywatne dane
– BYOD – prywatne urządzenia w pracy
– obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych
• Kategorie zagrożeń
– kto czyha na nasze dane?
– klasyfikacja systemów IT przetwarzających dane osobowe
• Dokumentacja Przetwarzania Danych Osobowych
– Instrukcja Polityki Bezpieczeństwa Informacji (Danych Osobowych)
– Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
– Pełnomocnictwa
• 11 prostych kroków, które przeniosą Cię o poziom wyżej na drabinie bezpieczeństwa

Agenda

 1. Jakie dane należy chronić?
  • Nasze prywatne dane
  • BYOD - prywatne urządzenia w pracy
  • Obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych
 2. Kategorie zagrożeń
  • Kto czyha na nasze dane?
  • Klasyfikacja systemów IT przetwarzających dane osobowe.
 3. Dokumentacja Przetwarzania Danych Osobowych
  • Instrukcja Polityki Bezpieczeństwa Informacji (Danych Osobowych)
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
  • Pełnomocnictwa
 4. Wymagania dla systemu informatycznego
  • Znane formy ataku
  • Wymagania wynikające z Ustawy
 5. 11 prostych kroków, które przeniosą Cię o poziom wyżej na drabinie bezpieczeństwa.