Webinaria: Rozwoj it | Modelowanie procesow i architektura systemow | Bpmn

Certyfikacja OCEB 2 Fundamental, a notacja BPMN

Agenda

  • Ścieżka certyfikacyjna OCEB2
  • Zakres egzaminu OCEB2 Fundamental
    • BPMN
    • pozostały zakres
  • Jak zdać egzamin?
  • Jak się uczyć i ile czasu poświęcić?