Webinaria: Modelowanie procesow i architektura systemow | Analiza biznesowa

Analiza wysokopoziomowa procesu – SIPOC

Radosław Nowak

Konsultant, trener i PM projektów usprawniających. Przez ponad 10 lat zdobywał doświadczenie w międzynarodowej korporacji m.in. w obszarze analizy procesów biznesowych, a w ciągu ostatnich 9 lat był zaangażowany w projekty poprawy i automatyzacji procesów. Wspomagał organizacje w współtworzeniu i wdrażaniu kultury Lean w przedsiębiorstwach usługowych. Prowadził szkolenia z zakresu zarządzania procesowego, metodologii Lean oraz Six Sigma, warsztaty z narzędzi wspomagających zarządzanie procesowe jak np. Value Stream Mapping, SIPOC, FMEA, a także z mapowania procesów w notacjach BPMN, eEPC i innych.