Blog: Biurowe narzedzia informatyczne | Prezentacje i grafika

Myślisz, że znasz PowerPoint?

Myślisz, że znasz PowerPoint?
  • 1 484 views

Jeżeli spędzasz godziny lub tygodnie nad przygotowaniem kolejnych prezentacji multimedialnych. Mimo to, efekt tej pracy nie jest dla Ciebie satysfakcjonujący, bo nigdy nie kończysz jej na czas, a Twoją kreatywność zabijają poprawki mnożących się błędów.

Udostępnij!

Spośród setek ciekawostek jakie kryje PowerPoint, wybrałem pięć – moim zdaniem najbardziej niedocenianych. Poznaj je:

Prowadnice

Podczas rozmieszczania elementów na slajdzie, bardzo pomocnym narzędziem jest prowadnica. Standardowo PowerPoint wyświetla jedną prowadnicę pionową i jedną poziomą. Jeżeli na slajdzie jest klika wierszy lub kolumn przydatne może być dodanie kolejnych prowadnic.

Metoda jest bardzo prosta: wystarczy wcisnąć i przytrzymać klawisz CTRL  i przeciągnąć już istniejącą prowadnicę obok

Prowadnice Power Point

Tworzenie Własnego układu slajdu

Ogromną bolączką podczas tworzenia prezentacji są zmiany, ponieważ wielu użytkowników wykonuje drobne poprawki oddzielnie na każdym slajdzie. Zamiast tego, należałoby zautomatyzować tę czynność, stosując własny nowy układ slajdu we wzorcu. Tak przygotowany układ może  przyspieszyć proces przygotowania slajdów, ale przede wszystkim eliminuje ogromną frustrację, gdy w ostatniej chwili zamawiający zmienia zdanie co do ich wyglądu.

Aby przygotować własny układ slajdu należy:

Otworzyć wzorzec slajdów

Własny układ slajdów PowerPoint - wzorzec slajdów

Następnie utworzyć nowy układ

wzorzec slajdów PowerPoint

Następnie należy przygotować układ zgodnie z wolą zamawiającego.

Tak przygotowany układ będzie można zastosować wielokrotnie w wielu prezentacjach, ponieważ będzie on dostępny w tej prezentacji na liście układów i będzie można go również skopiować do innej prezentacji.

Tworzenie wzorca slajdów PowerPoint

Najważniejszym zyskiem takiego rozwiązania jest fakt, że jest ono odporne na zmiany dokonywane w ostatniej chwili, gdyż w razie potrzeby zmian należy dokonać tylko w jednym, układzie a nie we wszystkich slajdach.

Resetowanie slajdu

Jedna z najprostszych, ale i rzadko używanych opcji dotyczy przywrócenia ustawień slajdu do zgodnych z wzorcem.

Należy pamiętać, że nie powoduje ona skasowania zawartości slajdu, a jedynie przywróci jego pierwotny i właściwy wygląd.

PRZED

Resetowanie slajdu PowerPoint

Resetuj slajd

Przywracanie układu slajdu do ustawień pierwotnych PowerPoint

i PO

Resetowanie slajdu PowerPoint efekt

Lepsza jakość eksportowanych slajdów

Przenosząc wyeksportowane slajdy do innych aplikacji zderzyłem się z problemem niskiej jakości eksportowanych slajdów. Oto sposób by to zmienić.

Czynności, które trzeba wykonać mogą wydawać się skomplikowane, ale wystarczy podążać za poniższymi krokami, a wszystko się uda. Nagroda jest taka, że tę pracę trzeba wykonać tylko raz.

Pierwsza czynność to uruchomienie edytora rejestru.

Uruchamianie regedit. Ustawianie lepszej jakosci slajdy

I odszukanie odpowiedniej lokalizacji

ustawianie lepszej jakosci slajdow regedit

regedit ustawiania jakosci slajdow powerpoint przy eksporcie

regedit ustawianie jakosci slajdów

Power Point odszukiwanie na liście programów regedit

Następnie należy utworzyć nowy wpis

Power Point tworzenie nowego pliku w regedit

O nazwie ExportBitmapResolution

Power Point regedit eksportowanie ExportBitmapResolution

Następnie należy ją wyedytować i ustawić następujące parametry

Gdzie wartość 300 oznacza liczbę punktów na cal. Domyślna wartość to 96

regedit edycja pliku

Porównanie wersji

Jak szybko sprawdzić, co się zmieniło od ostatniej wersji? Jakie poprawki naniósł przełożony? Przedstawiam Ci  prosty sposób, jak  to sprawdzić, a właściwie, jak  PowerPoint wykonał to za Ciebie.

Porównywanie wersji prezentacji w poszukiwaniu zmian

Za pomocą tej opcji można sprawdzić wszystkie zmiany dokonane w prezentacji zarówno na poszczególnych slajdach jak i w strukturze prezentacji.

automatyczne wykrywanie zmian Power Point

PowerPoint, mimo że używany bardzo intensywnie w niemal każdej większej firmie, ciągle jest niedoceniany a jego szerokie  możliwości, wykorzystywane są zaledwie w kilku procentach. Codzienna ogromna frustracja wynikająca z korzystania z PowerPoint’a, niestety jest wynikiem jego słabej znajomości.