Blog: Cyberbezpieczenstwo | Swiadomosc cyfrowego bezpieczenstwa

Dlaczego Twoi pracownicy potrzebują szkolenia z wiedzy o bezpieczeństwie w sieci?

Dlaczego Twoi pracownicy potrzebują szkolenia z wiedzy o bezpieczeństwie w sieci?
 • 13 lipca 2021
 • 93 views

Świat nowoczesnych technologii nie stoi w miejscu, ale cały czas się rozwija. Nasze codzienne czynności zawodowe coraz częściej są wykonywane online. Poza licznymi korzyściami ciągłe korzystanie z sieci naraża nas na niebezpieczeństwo cyberprzestępczości – hakerzy wykorzystują nasze słabości i podejmują różnego rodzaju włamania do naszych urządzeń i systemów.

Udostępnij!

Dlaczego Twoi pracownicy potrzebują szkolenia z wiedzy o bezpieczeństwie w sieci?

Żadna organizacja nie chce mierzyć się z cyfrowym atakiem, groźnym nie tylko dla posiadanej reputacji i marki, ale również samych podstaw swojego funkcjonowania. Na szczęście istnieją procesy i aplikacje, które mogą zapobiec atakom hakerskim, a także zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia.

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa przygotowują do prawidłowego zastosowania tych narzędzi.

Dzięki szkoleniom pracownicy zdobywają wiedzę o cyfrowych ryzykach i zagrożeniach  oraz poznają najlepsze praktyki zapewnienia bezpieczeństwa informacji i sieci. Kluczowym celem jest nauczenie skutecznej ochrony wrażliwych danych – brak kompetencji w tym obszarze może skutkować zniszczeniem nawet całych zasobów firmy.

Jaki jest cel szkoleń z cyberbezpieczeństwa?

Szkolenia z wiedzy o cyberbezpieczeństwie mogą zagwarantować stosowanie się przez pracowników wszystkich szczebli do obowiązujących instrukcji oraz procedur. Programy  zajęć są stale aktualizowane na podstawie zachodzących zmian technologicznych i związanych z nimi nowych zagrożeń. Wiedza zdobyta na szkoleniach umożliwi świadome przestrzeganie zasad, które zwiększają bezpieczeństwo danych wrażliwych.

Wyszkoleni pracownicy potrafią się bronić przed hakerskimi atakami, takimi jak np. metoda phishingu, w której przestępcy wysyłają e-maile z fałszywych nazw domen i za pomocą psychologicznych manipulacji wymuszają na użytkownikach klikanie w fałszywe linki i/lub podanie danych wrażliwych.

 • Sukces organizacji zależy od jej pracowników. Ustalenie stałego programu szkoleniowego z cyberbezpieczeństwa pomoże zespołom zrozumieć znaczenie  ochrony danych wrażliwych oraz ostrożnego obchodzenia się z informacjami.
 • Pracownicy, którzy zgłaszają swoim przełożonym podejrzane maile lub jakiekolwiek zauważone szkodliwe działania, zwiększają bezpieczeństwo całej firmy.

Eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa to zazwyczaj osoby z dużym doświadczeniem technicznym. Specjalistyczna wiedza jest ważnym atutem, ponieważ umożliwia zrozumienie technologii i związanych z nimi ryzyk wewnątrz systemu bezpieczeństwa sieci. Większe trudności mogą mieć pracownicy nietechniczni z działów takich jak HR,  pion prawny bądź marketing.

Dlaczego znajomość zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa jest tak ważna?

Według wielu przeprowadzonych ankiet i badań pracownicy mogą stanowić duże zagrożenie dla organizacji. Brak koncentracji przy korzystaniu z sieci, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz inne zaniedbania doprowadzają do naruszeń firmowej infrastruktury IT. Wycieki danych grożą również trafieniem poufnych informacji do osób zewnętrznych oraz utratą ważnych narzędzi, technik i procesów.

Jak stworzyć program szkolenia z cyberbezpieczeństwa?

 • Programy cyberbezpieczeństwa muszą spełniać wszystkie standardy branżowe oraz przepisy dotyczące zgodności.
 •  Pracownicy nietechniczni są zobowiązani do przestrzegania przepisów i polityki bezpieczeństwa oraz „nadążania” za nowymi narzędziami i technologiami – tak, aby znać słabe strony sieci i systemów oraz szybko na nie reagować.
 • Programy szkoleń z cyberbezpieczeństwa należy tworzyć elastycznie w zależności od wymagań i potrzeb poszczególnych słuchaczy. Zajęcia mogą odbywać się na sali szkoleniowej bądź w formule Distance Learning.

Jakie tematy powinno zawierać szkolenie z cyberbezpieczeństwa?

Wybór odpowiedniego profilu tematycznego szkolenia zależy od zajmowanego stanowiska i zakresu zawodowych obowiązków. Przykładowo, pracownik zajmujący się  kartami płatniczymi powinien udać się na szkolenie PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), z kolei dla osoby często podróżującej służbowo, dobrym wyborem będą zajęcia na temat publicznego Wi-Fi i urządzeń mobilnych. Wiedza  o zagadnieniach cyberbezpieczeństwa opartego o role umożliwi uczestnikom szkolenia dopasowanie zadań do własnych obowiązków i stanowisk pracy. Zróżnicowane katalogi szkoleń z cyberbezpieczeństwa pozwalają we właściwym czasie wyposażyć właściwych ludzi we właściwe umiejętności. Kierownicy z uprzywilejowanym dostępem muszą być przygotowani w zakresie istniejących wymagań, szczególnie  dotyczących  dostępu do wrażliwych danych.

Niektóre z podstawowych tematów szkolenia z wiedzy o bezpieczeństwie:

 • Użycie Internetu i poczty e=mail
 • Hasła i uwierzytelnianie
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych
 • Praca zdalna
 • Publiczna sieć Wi-Fi
 • Cloud Security
 • Social Media Use
 • Phishing
 • Złośliwe oprogramowanie (Wirusy, Bugi, Trojany, Programy szpiegujące, Oprogramowanie z reklamami)
 • Bezpieczeństwo Pulpitu zdalnego
 • Inżynieria społeczna
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

Najlepsze praktyki pracy zdalnej to:

Jak całościowy program szkoleń dotyczących zagadnień cyberbezpieczeństwa pomaga firmom w walce z atakami hakerskimi?

Główne korzyści płynące ze szkoleń z cyberbezpieczeństwa to:

Ochrona aktywów przedsiębiorstwa

Kiedy organizacje aktualizują protokoły cyberbezpieczeństwa, a pracownicy postępują zgodnie z zasadami, nasze zasoby, informacje, technologie i zdolności operacyjne pozostają dobrze chronione. Znacząco spada również ryzyko pozwów sądowych wobec firmy, kar finansowych i audytów bezpieczeństwa.

 Wykorzystanie różnych narzędzi

Zadaniem szkoleń z wiedzy o bezpieczeństwie powinno być zaznajomienie pracowników z szerokim wachlarzem dostępnych narzędzi i technik. Nauka poprzez praktyczne  przykłady jest najlepszą możliwą metodą; słuchacze dowiadują się dzięki niej, czym różni się wykrywanie od zapobiegania naruszeniu bezpieczeństwa.

Oszczędność pieniędzy

Zamiast wydawania wielkich kwot na naprawę szkód powstałych wskutek zniszczenia systemów, aktywów oraz reputacji firmy, lepiej im po prostu zapobiegać. Zdobyta na szkoleniach wiedza o cyberbezpieczeństwie pozwoli organizacji unikać ataków i w rezultacie zmniejszyć koszta. Pracownicy będą mogli wcześniej wykrywać włamania i szybciej zgłaszać je w organizacji.

Zadowolenie klienta

Klienci czują się pewniej, wiedząc, że pracownicy naszej organizacji zostali wyszkoleni w zakresie unikania naruszeń i włamań. Dbając o poziom kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa, obniżamy ryzyko przejęcia informacji klienckich, pozwów sądowych oraz utraty odbiorców naszego produktu. .

Szkolenia sprawiają, że firmy nie przestają funkcjonować nawet gdy dojdzie do naruszenia – przestoje w biznesie są rzadsze i krótsze, ponieważ bezpieczeństwo organizacji pozostaje stabilne.

Szybkie wykrywanie

Wyszkoleni pracownicy potrafią szybciej i skuteczniej wykrywać podejrzane przypadki naruszenia bezpieczeństwa informacji, takie jak próby uzyskania dostępu do danych przez hakerów, phishing (oraz pozostałe metody inżynierii społecznej), podsłuchiwanie i modyfikowanie wiadomości przesyłanych pomiędzy dwiema stronami bez ich wiedzy.

Pracownicy bywają zagrożeniem dla bezpieczeństwa organizacji, ale mogą również okazać się kluczem do jej sukcesów. Szkolenia z cyberbezpieczeństwa to zasadniczy czynnik  niezbędny do zapewnienia ochrony firmy oraz postępowania zgodnego z prawem.

 

Tekst przygotowany na podstawie: Why Your Staff Needs Security Awareness Training | Aware | EC-Council (eccouncil.org)