Pobierz kartę szkolenia

Zwinne zarządzanie zespołem projektowym

kod szkolenia: ZP-ZZZ / PL DL 2d

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 500,00 PLN 1 845,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do pełnienia ról w projektach, zarządzających i pracujących w zespołach projektowych i dążących do poszerzenia swoich kompetencji w obszarze pracy zespołowej. Osoby zaangażowane w projekt poza wiedzą metodyczną powinny posiadać także kompetencje interpersonalne. W ramach warsztatu rozwijamy je w odniesieniu do metodyk zwinnych, szczególny nacisk kładziemy na umiejętności motywowania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów i delegowania zadań.

Szkolenie ma całkowicie wymiar praktyczny – uczestnicy poznają poniższe tematy poprzez udział w ćwiczeniach, symulacjach, zadaniach i dyskusjach.

Niezależnie od przyjętej metodyki, zarządzanie projektami to praca przede wszystkim z ludźmi. Umiejętności społeczne wydają się być kluczowym aspektem. Tej części w dużej mierze jest poświęcone szkolenie.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie gotowy, aby skutecznie budować zespoły zwinne w swojej organizacji. Dzięki wiedzy zdobytej podczas zajęć, zrozumie mechanizmy, które wpływają nie tylko na efektywność zespołów, ale także pojedynczych osób. Szkolenie ma całkowicie wymiar praktyczny, zatem uczestnicy poznają działanie tych mechanizmów poprzez własne doświadczanie.

Przydatne mogą być podstawy zarządzania projektami oraz minimalne doświadczenie w pracy projektowej. Uczestnicy powinni być przygotowani na aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych.

Jako uzupełnienie rekomendujemy:

 • ZP-FAPM – Agile Project Management Foundation
 • ZP-PAPM – Agile Project Management Practitioner
 • ZP-FABA – Agile Business Analyst Foundation
 • ZP-SBSW – Symulacja biznesowa – Sułtańskie Wesele
 • ZP-FM3 – Management 3.0 Foundation
 • ZP-FFAC – Facylitacja Foundation
 • ZP-PSM1 – Professional Scrum Master

Metoda szkolenia:

 • Ćwiczenia
 • Case study
 • Praca w grupach
 • Dyskusje moderowane
 • Symulacje

 

szkolenie: polski

materiały: polski

 

 1. Wstęp do Agile
  • Metodyki zwinne – Agile w praktyce zespołu projektowego: wartości, podstawowe założenia, porównanie podejść
  • Wstęp do Scrum – role, zdarzenia, artefakty, podstawowe narzędzia i techniki
  • Skuteczne wykorzystanie zdarzeń scrumowych – jak poprowadzić spotkania, aby osiągnąć cel
  • Mini-symulacja – zrozumienie mechanizmów agile w praktyce
 2. Tworzenie zespołu projektowego, czyli jak dobrze rozpocząć projekt
  • Praca z nowym zespołem – kick-off, elementy facylitacji jako dobra praktyka agile, praca z trudnym zespołem
  • Kanały komunikacji i błędy komunikacyjne – jak powstają oraz w jaki sposób im zapobiegać
  • Tworzenie zespołu projektowego przez pryzmat ról zespołowych
 3. Zespół projektowy w akcji – utrzymanie zdolności bojowej, czyli motywowanie jako czynnik wzmacniający zaangażowanie
  • Fazy rozwoju Zespołu – w którym momencie co się może zdarzyć i jak unikać najgorszego
  • Delegowanie pracy w projekcie i techniki egzekwowania zadań
  • Przywództwo sytuacyjne jako forma motywowania zespołu
  • Indywidualne struktury motywacji wewnętrznej członków zespołu – identyfikacja potrzeb pracownika
  • Rodzaje motywacji zewnętrznej – czyli narzędzia kierownika projektu do angażowania pracowników
  • W jaki sposób udzielać informacji zwrotnej? – FUKO oraz sposoby efektywnej Retrospektywy
 4. Zachowaj zwinność – dobre praktyki pracy zespołowej
  • Sprawdzenie w jakim stopniu uczestnicy stosują wiedzę zdobytą na szkoleniu – podsumowanie
  • Metodyki – dobór podejścia – podsumowanie
  • Zespół – najważniejsze przykazania – podsumowanie