Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie projektami dla menedżerów

kod szkolenia: ZP-ZPM / PL DL 2d

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 600,00 PLN 1 968,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób podejmujących decyzje o uruchomieniu projektu, biorących udział w jego planowaniu i realizacji, szczególnie do osób określających cele biznesowe i nadzorujących projekt, jak również dla korzystających z jego wyników.

Uczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę potrzebną
do sprawnego zarządzania w organizacjach prowadzących działania projektowe, określania potrzeby uruchomienia projektu, kierownika projektu, zespołu i metodyki, nadzorowania przebiegu.

Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorowaniem projektów.

 

Project Management Institute, PMI oraz logo PMI Registered Education Provider (R.E.P.) są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.
PMBOK® Guide, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • Czym jest projekt, podstawowe definicje
  • Projekt a proces
  • Miejsce projektów w zarządzaniu firmą/organizacją
 2. Metodyki projektowe
  • Korzyści ze stosowania metodyki
  • PMI, PRINCE2®, AgilePM® – podstawowe założenia, porównanie
  • Dopasowanie metodyki do specyfiki organizacji i specyfiki projektu
 3. Organizacja projektu
  • Analiza interesariuszy i strategia postępowania,
  • Struktura organizacyjna projektu i role,
  • Poziomy decyzyjne i poziomy zarządzania,
  • Wybór najlepszych kandydatów do poszczególnych ról
 4. Przygotowanie i inicjowanie projektu
  • Formułowanie celu
  • Uzasadnienie biznesowe
  • Karta projektu/dokument inicjujący projekt
 5. Planowanie projektu
  • Planowanie wg produktów
  • Planowanie wg działań
  • Harmonogramy
  • Planowanie kosztów
 6. Elementy sterowania
  • Strategiczna rola etapów,
  • Zarządzanie przez tolerancje/bufory
 7. Komunikacja w projekcie
  • Plan komunikacji
  • Metody/techniki komunikacji
 8. Zarządzanie zmianami w projekcie
  • Zarządzanie zmianą i zarządzanie konfiguracją
  • Idea zagadnień projektowych
 9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  • Analiza ryzyka (idea ryzyka i rodzaje analizy)
  • Reakcje na ryzyko
 10. Realizacja i raportowanie postępu prac
  • Wybrane techniki kontroli prac
 11. Rozliczenie i zamknięcie projektu
  • Kryteria sukcesu