Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie projektami dla Członków Zarządu i Właścicieli firm

kod szkolenia: ZP-ZPZ / PL DL 2d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  26.09 27.09
4 700,00 PLN + 23% VAT (5 781,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  21.11 22.11
4 700,00 PLN + 23% VAT (5 781,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 700,00 PLN
4 700,00 PLN 5 781,00 PLN brutto

Program dedykowany jest dla Kadry Zarządzającej najwyższego szczebla. Mając na uwadze, jak wiele czynników składa się na efektywne zarządzanie organizacją, przygotowaliśmy autorski projekt szkoleniowy oparty o praktyczne doświadczenia i wiedzę naszych najlepszych trenerów. Jeśli do Twoich codziennych wyzwań należy tworzenie efektywnych struktur organizacyjnych, zarządzanie zmianą i jej komunikowanie wewnątrz organizacji oraz zarządzanie wielowątkowymi projektami w dynamicznym otoczeniu biznesowym – nasz program jest szyty właśnie pod Ciebie.

Co zyskasz poprzez udział w naszym warsztacie?

 • Poznasz różnorodne metodologie oraz najnowsze standardy zarządzania projektami
 • Ustrukturyzujesz swoją wiedzę z zakresu włączania projektów do pracy operacyjnej w firmach
 • Poszerzysz wiedzę z zakresu zarządzania liniowego i projektowego w kontekście współdzielonych zasobów
 • Podpowiemy Ci, jak jeszcze lepiej wykorzystywać narzędzia biznesowe, wspierające budowanie portfela projektów
 • Wesprzemy Cię w najnowszych, ustrukturyzowanych formach komunikacji najwyższej kadry zarządzającej z menadżerami projektów
 • Ugruntujesz wiedzę z zakresu działania biura projektów oraz umiejętności współpracy z nim

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Umiejscowienie projektów w organizacji
  • Projekt a BAU/proces
   • Dlaczego praca oparta na procesach nie wspiera projektów
   • W jaki sposób łączyć pracę projektową z operacyjną
   • Jak balansować liczbę projektów realizowanych w jednym czasie tak, aby pracownicy byli w stanie to zaakceptować
  • Struktury organizacyjne, a podejście do projektów
   • Dlaczego struktura liniowa/silosowa  nie wspiera zarządzania projektami i w jakich strukturach warto pracować
  • Kierownik projektu vs kierownik liniowy – zarządzanie współdzielonymi zasobami
   • Jak radzić sobie z współdzielonymi zasobami
   • Jak nadawać priorytety
   • Wsparcie PR-u projektu, w celu udrożnienia współpracy kierownika liniowego z kierownikiem projektu
   • Jak wprowadzać kulturę porozumienia pomiędzy operacją, a projektami
  • Projekt jako zmiana i ich realizacja
   • Świadomość zmiany wśród pracowników, znajomość procesów oraz nastawienie pracowników do zmiany
   • Modele zmiany – na podstawie modelu Lewina
  • Komunikowanie zmiany z poziomu zarządu
   • Jak komunikacyjnie wspierać zmianę?
   • Jak angażować liderów średniego i niższego szczebla, na co ich przygotować w kontekście komunikowania i radzenia sobie z obiekcjami
   • Rola ambasadora zmiany w kontekście powodzenia projektu
   • Model Kottera w komunikowaniu zmiany
   • Kluczowe role biorące udział w procesie zmiany
  • Trendy w zarządzaniu projektami
   • Różne podejścia do projektów i różnice pomiędzy podejściem zwinnym a klasycznym
 2. Otoczenie biznesowe, a projekty
  • Jak otoczenie wymusza realizację projektów w organizacji
   • Modele biznesowe, np. Delta
   • Świadomość potrzeb klienta
   • Obserwowanie sektora/konkurencji w celach ciągłego doskonalenia się
   • Rola zwinnego podejścia do pracy w firmie
  • Narzędzia do analizy otoczenia (PESTLE, 5 sił Portera)
   • Omówienie narzędzi i ich wykorzystania w projektach
  • Realizacja celów strategicznych, a projekty
   • Jak wyznaczać projekty realizujące cele strategiczne i jak zarządzać ich mnogością
   • Jak określać kolejność realizacji projektów
 3. Projekt w organizacji
  • Cykl życia projektu wg różnych podejść
   • Omówienie cyklu projektów w podejściu zwinnym i klasycznym
  • Struktura zespołów projektowych wg różnych podejść do zarządzania
   • Omówienie struktur zespołów projektowych w poszczególnych podejściach do projektów
  • Rola zarządu w projektach
   • Wskazanie ról biznesowych, które obejmowane są przez członów zarządu w projektach strategicznych
   •  Rola sponsora w kontekście zarządzania projektem
  • Komunikacja kierownika projektu z kadrą zarządzającą
   • Ustalenie sposobu, częstotliwości komunikacji z kadrą menedżerską
  • Definiowanie celów projektu, uzasadnienia biznesowego
   • Omówienie różnych sposobów na definiowanie celów oraz ustalenie uzasadnienia biznesowego
  • Wpływ projektów na operacyjne działanie – adaptacja
  • Metody zbierania i definiowania wymagań biznesowych oraz mierników sukcesu
   • Zasady zbierania user story
   • Rola sponsora oraz przedstawicieli biznesu w tym procesie
  • Analiza interesariuszy oraz współpraca z nimi
   • Metody analizy interesariuszy, ich umocowanie oraz ustalenie ich udziału w projekcie
   • Odpowiedzialność właściciela projektu
  • Raportowanie w projekcie z perspektywy sponsora
   • Jak ustalić częstotliwość, sposoby, dokładność raportowania
  • Zarządzanie wiedzą i doświadczeniami w kontekście organizacji uczącej się
   • Rola zbierania doświadczeń w sukcesie projektów w przyszłości
 4. Zarządzanie portfelami projektów
  • Czym jest portfel projektów
   • Definicja, zasady tworzenia i działania
  • Wpływ zmian w otoczeniu oraz obecnych wyników w projektach na decyzje portfelowe
   • Kształtowanie portfela i jego adaptacja do zmian, wynikających z realizacji bieżącej pracy i projektów oraz czynników zewnętrznych
  • Rola biura projektów w zarządzaniu portfelami
   • Rola PMO w firmie
  • Gotowość organizacji, a dojrzałe podejście do projektów
   • Kultura projektowa i nastawienie zespołów do projektów
   • PR-owe wsparcie Project Managerów