Pobierz kartę szkolenia

Windows Server Administration 2019/2022

kod szkolenia: MS 55371 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie MS 55371 jest odpowiednikiem wycofanego szkolenia WS-011 Windows Server 2019 Administration.

 

Docelowa grupa odbiorów:
 • Administrator
 • HelpDesk
 • Specjalista IT

 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki rozwiązania serwerowe:

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  22.07 23.07 24.07 25.07 26.07
2 900,00 PLN + 23% VAT (3 567,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  19.08 20.08 21.08 22.08 23.08
2 900,00 PLN + 23% VAT (3 567,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.09 10.09 11.09 12.09 13.09
2 900,00 PLN + 23% VAT (3 567,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  30.09 01.10 02.10 03.10 04.10
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  21.10 22.10 23.10 24.10 25.10
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  25.11 26.11 27.11 28.11 29.11
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  13.01 14.01 15.01 16.01 17.01
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
3 800,00 PLN 4 674,00 PLN brutto
 Ten pięciodniowy kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie tożsamością, siecią, pamięcią masową i mocą obliczeniową za pomocą systemu Windows Server i którzy muszą zrozumieć scenariusze, wymagania i opcje dostępne oraz mające zastosowanie w systemach Windows Server. Kurs uczy specjalistów IT podstawowych umiejętności administracyjnych wymaganych do wdrażania i obsługi systemu Windows Server w większości organizacji. Ten pięciodniowy kurs prowadzony jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Kurs uczy specjalistów IT podstawowych umiejętności administracyjnych wymaganych do wdrażania i obsługi systemu Windows Server w większości organizacji. 
 
Główne grupy docelowe tego kursu to: 
– Administratorzy systemu Windows Server, którzy dysponują podstawową wiedzą z administrowania systemem Windows Server i pokrewnymi technologiami oraz którzy chcą dowiedzieć się więcej o systemie Windows Server. 
– Profesjonaliści IT z ogólną wiedzą informatyczną, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat systemu Windows Server, zwłaszcza na temat technologii zarządzania tożsamością i siecią w systemie Windows Server. 
– Specjaliści IT, mający już pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server, chcący swoją wiedzę poszerzyć lub ugruntować. 
 
Odpowiednik wycofanego autoryzowanego szkolenia WS-011 Windows Server 2019 Administration. 
Korzystanie z technik i narzędzi administracyjnych w systemie Windows Server 
Implementacja usługi tożsamości 
Zarządzanie usługami infrastruktury sieciowej 
Umiejętność konfiguracji serwerów plików i pamięci masowej 
Zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą wirtualizacji i kontenerów Hyper-V 
Wdrażanie rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii 
Umiejętność zastosowania funkcji bezpieczeństwa, aby chronić krytyczne zasoby 
Konfiguracja usług pulpitu zdalnego 
Konfiguracja wdrożenia infrastruktury pulpitu opartej na maszynie wirtualnej 
Implementacja zdalnego dostępu i usług sieciowych 
Umiejętność implementowania monitorowania usług i wydajności oraz rozwiązywania problemów 
Wykonywanie uaktualnień i migracji związanych z usługami AD DS i pamięcią masową. 
Znajomość podstaw administracji usługą  ADDS w systemach Windows Server, doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP). 
Doświadczenie w pracy z technologią Microsoft Hyper-V i podstawowymi koncepcjami wirtualizacji serwerów. 
Znajomość podstawowych najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. 
Doświadczenie w pracy praktycznej z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 10 lub Windows 11. 
Podstawowe doświadczenie z programem Windows PowerShell. 
Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Wprowadzenie 
 • Informacje o szkoleniu 
 • Agenda szkolenia 
 • Środowisko laboratoryjne 
 1. Omówienie administracji Windows Server 
 • Przedstawiamy serwer Windows 
 • Omówienie systemu Windows Server Core 
 • Omówienie zasad i narzędzi administrowania Windows Server 
 • Laboratorium: Wdrażanie i konfiguracja systemu Windows Server 
 •                        Wdrażanie i konfiguracja Server Core 
 •                        Implementacja i korzystanie ze zdalnej administracji serwerami 
 1. Usługi tożsamości w systemie Windows Server 
 • Omówienie usług AD DS 
 • Wdrażanie kontrolerów domeny Windows Server 
 • Omówienie usługi Azure AD 
 • Wdrażanie zasad grupy 
 • Omówienie usług certyfikatów w usłudze Active Directory 
 • Laboratorium: Implementacja usług tożsamości i zasad grupy 
 •                        Wdrażanie nowego kontrolera domeny na serwerze Server Core 
 •                        Konfigurowanie zasad grupy 
 •                        Wdrażanie i korzystanie z usług certyfikatów 
 •                        Wyjaśnienie podstaw zasad grupy i konfiguracji obiektów GPO w środowisku domeny 
 •                        Rola usług certyfikatów Active Directory i użycie certyfikatu 
 1. Usługi infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server 
 • Wdrażanie i zarządzanie usługą DHCP 
 • Wdrażanie i zarządzanie usługą DNS 
 • Wdrażanie i zarządzanie usługą IPAM 
 • Usługi dostępu zdalnego w systemie Windows Server 
 • Laboratorium: Implementacja i konfiguracja usług infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server 
 •                        Wdrażanie i konfiguracja DHCP 
 •                        Wdrażanie i konfiguracja DNS 
 •                        Implementacja serwera proxy dla aplikacji internetowej 
 1. Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server 
 • Woluminy i systemy plików w systemie Windows Server 
 • Implementacja udostępniania w systemie Windows Server 
 • Implementacja przestrzeni dyskowych w systemie Windows Server 
 • Implementacja deduplikacji danych 
 • Implementacja iSCSI 
 • Wdrażanie rozproszonego systemu plików 
 • Laboratorium: Implementacja rozwiązań pamięci masowej w systemie Windows Server 
 •                        Implementacja deduplikacji danych 
 •                        Konfigurowanie pamięci masowej iSCSI 
 •                        Konfigurowanie nadmiarowych przestrzeni dyskowych 
 •                        Wdrażanie przestrzeni dyskowych Direct 
 1. Wirtualizacja Hyper-V i kontenery w Windows Server 
 • Hyper-V w systemie Windows Server 
 • Konfigurowanie maszyn wirtualnych 
 • Zabezpieczanie wirtualizacji w systemie Windows Server 
 • Kontenery w systemie Windows Server 
 • Omówienie Kubernetes 
 • Laboratorium: Implementacja i konfiguracja wirtualizacji w systemie Windows Server 
 •                        Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych 
 •                        Instalacja i konfiguracja kontenerów 
 1. Wysoka dostępność w systemie Windows Server 
 • Planowanie implementacji klastrów pracy awaryjnej 
 • Tworzenie i konfiguracja klastra przełączania awaryjnego 
 • Przegląd rozciągniętych klastrów 
 • Wysoka dostępność i rozwiązania do odzyskiwania po awarii z maszynami wirtualnymi Hyper-V 
 • Laboratorium: Implementacja klastrów pracy awaryjnej 
 •                        Konfigurowanie magazynu i tworzenie klastra 
 •                        Wdrażanie i konfigurowanie serwera plików o wysokiej dostępności 
 •                        Sprawdzanie poprawności wdrożenia serwera plików o wysokiej dostępności 
 1. Odzyskiwanie po awarii w systemie Windows Server 
 • Replika Hyper-V 
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie infrastruktury w systemie Windows Server 
 • Laboratorium: Implementacja repliki Hyper-V i tworzenie kopii zapasowych systemu Windows Server 
 •                        Implementacja repliki Hyper-V 
 •                        Wdrażanie tworzenia kopii zapasowych i przywracanie za pomocą narzędzia Kopia  
                       zapasowa systemu Windows Server 
 1. Bezpieczeństwo systemu Windows Server 
 • Poświadczenia i ochrona dostępu uprzywilejowanego 
 • Utwardzanie systemu Windows Server 
 • JEA w systemie Windows Server 
 • Zabezpieczanie i analiza ruchu SMB 
 • Zarządzanie aktualizacjami Windows Server 
 • Laboratorium: Konfigurowanie zabezpieczeń w systemie Windows Server 
 •                        Konfigurowanie funkcji Ochrona poświadczeń usługi Windows Defender 
 •                        Lokalizowanie problematycznych kont 
 •                        Wdrażanie LAPS 
 1. RDS w Windows Server 
 • Przegląd RDS 
 • Konfigurowanie wdrożenia pulpitu opartego na sesjach 
 • Omówienie osobistych i połączonych pulpitów wirtualnych 
 • Laboratorium: Implementacja RDS w systemie Windows Server 
 •                        Wdrażanie RDS'a 
 •                        Konfigurowanie ustawień zbierania sesji i używanie RDC 
 •                        Konfigurowanie szablonu pulpitu wirtualnego 
 1. Zdalny dostęp i usługi sieciowe w systemie Windows Server 
 • Wdrażanie VPN 
 • Implementacja Always On VPN 
 • Wdrażanie NPS 
 • Implementacja serwera WWW w systemie Windows Server 
 • Laboratorium: Wdrażanie obciążeń sieciowych 
 •                        Implementacja VPN w Windows Server 
 •                        Wdrażanie i konfiguracja serwera WWW 
 1. Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server 
 • Omówienie narzędzi do monitorowania systemu Windows Server 
 • Korzystanie z Monitora wydajności 
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń w celu rozwiązywania problemów 
 • Laboratorium: Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z systemem Windows Server 
 •                        Ustanowienie linii bazowej wydajności 
 •                        Identyfikacja źródła problemu z wydajnością 
 1. Aktualizacja i migracja w systemie Windows Server 
 • Migracja usług AD DS 
 • Usługa migracji pamięci masowej 
 • Narzędzia migracji systemu Windows Server 
 • Laboratorium: Migracja obciążeń serwera 
 •                        Wdrażanie usługi migracji pamięci masowej