Pobierz kartę szkolenia

Windows Server 2019 Administration

kod szkolenia: AA_011 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie. Odpowiednik autoryzowanego kursu WS-011 Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki rozwiązania serwerowe:

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą Windows Server 2019.

Kurs przeznaczony jest szczególnie dla:

 • profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie pamięcią masową i obliczeniami za pomocą systemu Windows Server 2019
 • specjalistów IT, mający już pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server i którzy  chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz usystematyzować informacje w zakresie technologii pamięci i obliczeń w systemie Windows Server 2019.
 •  administratorów systemu Windows Server, którzy są stosunkowo nowi w administrowaniu systemem Windows Server i pokrewnych technologiach i którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat funkcji przechowywania i obliczeń w systemie Windows Server 2019,
 • specjalistów IT z ogólną wiedzą informatyczną, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat systemu Windows Server, a zwłaszcza technologii pamięci i obliczeń w systemie Windows Server 2019.

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania systemem Windows Server 2019.

W tym zapoznanie się z:

 • metodami administracji różnych edycji serwerów
 • usługą ADDS i konfiguracją obiektów przy wykorzystaniu polityk grupowych
 • usługą serwera certyfikatów
 • mechanizmami administracji usługami sieciowymi takimi jak: DHCP, IPAM, NPS, DNS
 • konfiguracją usług serwera plików, oraz mechanizmu deduplikacji plików
 • konfiguracją usługi iSCSI
 • wdrażaniem usługi Hyper-V, konfiguracją klastra pracy awaryjnej tej usługi, konfiguracją mechanizmu replikacji maszyn wirtualnych
 • zagadnieniami bezpieczeństwa systemu Windows Server 2019
 • konfiguracją usługi RDS
 • sposobami wdrażania usługi VPN
 • mechanizmami monitorowania systemów operacyjnych
 • sposobami migracji systemów i usługi ADDS

Znajomość podstaw administracji usługą  ADDS w systemach Windows Server 2012/2016, doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), doświadczenie w pracy z technologią Microsoft Hyper-V i podstawowymi koncepcjami wirtualizacji serwerów, znajomość podstawowych najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, doświadczenie w pracy praktycznej z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10,podstawowe doświadczenie z programem Windows PowerShell.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szkolenia poprzedzające: AA_10961

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Omówienie administracji Windows Server

  • Wprowadzenie do Windows Server 2019
  • Omówienie systemu Windows Server Core
  • Omówienie zasad i narzędzi administracyjnych systemu Windows Server
 2. Usługi tożsamości w systemie Windows Server

  • Przegląd usług AD DS
  • Wdrażanie kontrolerów domeny systemu Windows Server
  • Omówienie usługi Azure AD
  • Wdrażanie Group Policy
  • Omówienie Usług certyfikatów w usłudze Active Directory
 3. Usługi infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server

  • Wdrażanie i zarządzanie DHCP
  • Wdrażanie i zarządzanie usługą DNS
  • Wdrażanie i zarządzanie IPAM
  • Usługi dostępu zdalnego w systemie Windows Server
 4. Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server

  • Woluminy i systemy plików w systemie Windows Server
  • Wdrażanie udostępniania w systemie Windows Server
  • Wdrażanie miejsc do magazynowania w systemie Windows Server
  • Wdrażanie deduplikacji danych
  • Wdrażanie iSCSI
  • Wdrażanie rozproszonego systemu plików
 5. Wirtualizacja i kontenery Hyper-V w systemie Windows Server

  • Hyper-V w systemie Windows Server
  • Konfigurowanie maszyn wirtualnych
  • Zabezpieczanie wirtualizacji w systemie Windows Server
  • Kontenery w systemie Windows Server
  • Omówienie Kubernetes
 6. Wysoka dostępność w systemie Windows Server

  • Wysoka dostępność w systemie Windows Server
  • Planowanie wdrożenia klastra pracy awaryjnej
  • Tworzenie i konfigurowanie klastra pracy awaryjnej
  • Przegląd klastrów typu stretch
  • Wysoka dostępność i rozwiązania do odzyskiwania po awarii maszyn wirtualnych
 7. Odzyskiwanie po awarii w systemie Windows Server

  • Replika Hyper-V
  • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie infrastruktury w systemie Windows Server
 8. Bezpieczeństwo systemu Windows Server

  • Poświadczenia i ochrona dostępu uprzywilejowanego
  • Hardening Windows Server
  • JEA w systemie Windows Server
  • Zabezpieczanie i analizowanie ruchu SMB
  • Zarządzanie aktualizacjami systemu Windows Server
 9. RDS w systemie Windows Server

  • Przegląd usług RDS
  • Konfigurowanie wdrożenia pulpitu opartego na sesji
  • Przegląd osobistych i połączonych wirtualnych pulpitów
 10. Dostęp zdalny i usługi internetowe w systemie Windows Server

  • Wdrażanie VPN
  • Wdrażanie Always On VPN
  • Wdrażanie usługi NPS
  • Wdrażanie serwera internetowego w systemie Windows Server
 11. Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server

  • Omówienie narzędzi do monitorowania systemu Windows Server
  • Korzystanie z monitora wydajności
  • Monitorowanie dzienników zdarzeń w celu rozwiązywania problemów
 12. Aktualizacja i migracja w systemie Windows Server

  • Migracja usług AD DS.
  • Usługa migracji pamięci masowej
  • Narzędzia migracji systemu Windows Server