TERMIN
23-08 – 26-08-2022
Zobacz pozostałe terminy

TRYB SZKOLENIA
Distance Learning
Sprawdź szkolenia stacjonarne

Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
DISTANCE LEARNING2022-08-23 - 2022-08-26
DISTANCE LEARNING2022-09-13 - 2022-09-16
DISTANCE LEARNING2022-10-18 - 2022-10-21
DISTANCE LEARNING2022-11-15 - 2022-11-18
DISTANCE LEARNING2022-12-06 - 2022-12-09
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / BPMN...

Szkolenie rozszerzone BPMN 2.0

Szkolenie rozszerzone BPMN 2.0

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców w organizacji zarówno ze strony biznesu jak i IT chcących zapoznać się z notacją BPMN w sposób pozwalający na samodzielne tworzenie oraz czytanie diagramów. Wobec powyższego, zadowolonymi uczestnikami byli zarówno analitycy biznesowi, analitycy systemowi i programiści, jak i menedżerowie produktów, menedżerowie projektów oraz liderzy różnego szczebla.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu modelowania procesów za pomocą notacji BPMN w stopniu pozwalającym na swobodną interpretację zamodelowanych procesów, a także tworzenie własnych diagramów pozwalających na precyzyjne odwzorowanie rzeczywistości biznesowej.

50% czasu szkolenia to ćwiczenia praktyczne realizowane przy pomocy oprogramowania BizAgi Modeler lub Enterprise Architect, przeplatane wykładami, prezentacją multimedialną oraz dyskusją moderowaną.

Korzyści z uczestnictwa dla pracownika

Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących modelowania procesów za pomocą wybranych konstrukcji BPMN 2.0, na poziomie średniozaawansowanym.

Na prośbę organizatora zajęcia mogą kończyć się testem sprawdzającym znajomość BPMN.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagana wiedza specjalistyczna, natomiast mile widziane są osoby, które podejmowały już próby samodzielnego mapowania procesów w dowolnej formie graficznej (Flow Chart, EPC, Activity Diagram, schematy blokowe).

Wymagana jest dobra znajomość obsługi komputera klasy PC.

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu połączonego z warsztatem.

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

 1. Dzień 1
  1. Informacje wstępne
  2. BPMN – wprowadzenie
  3. Sposoby przedstawiania diagramu BPD
  4. Podstawowe elementy diagramu BPD
   • obiekty
   • połączenia
   • dodatkowe informacje na diagramie
   • grupowanie obiektów: Pool, Lane
  5. Cechy dobrego diagramu
  6. Koncepcja tokenu
  7. Aktywności BPMN
   • procesy
   • podprocesy
   • zadania
  8. Typy zadań
  9. Znaczniki aktywności
  10. Podproces typu transakcja
  11. Zapoznanie się z interfejsem narzędzia do odwzorowywania procesów.
  12. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu (wyłącznie pozytywny scenariusz)
  13. Omówienie ćwiczeń na forum grupy
  14. Podstawowe rodzaje zdarzeń w BPMN
   • zdarzenia początkowe i ich typy
   • zdarzenia pośrednie i ich typy
   • zdarzenia końcowe i ich typy
  15. Bramki
   • łączenie i dzielenie przepływu
   • bramka XOR (sterowana przepływem, sterowana zdarzeniami)
  16. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu
  17. Omówienie części ćwiczeń na forum grupy
 2. Dzień 2
  1. Podsumowanie dnia poprzedniego - powtórzenie
  2. Omówienie pozostałej części ćwiczeń na forum grupy
  3. Bramki
   • bramka AND
   • bramka OR
   • bramka COMPLEX
  4. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu
  5. Omówienie ćwiczeń na forum grupy
  6. Praktyczne przykłady zamodelowanych procesów
  7. Dobre praktyki modelowania
  8. Grupowanie obiektów
  9. Metody łączenia obiektów
   • przepływy sekwencyjne (w tym decyzyjne i domyślne)
   • przepływy informacji
   • asocjacje
  10. Artefakty
  11. Narzędzia do modelowania procesów.
 3. Dzień 3
  1. Podsumowanie wiadomości z dni poprzednich – powtórzenie
  2. Podproces typu transakcja – dodatkowe informacje
  3. Ćwiczenie grupowe – sposoby zamodelowania tej samej logiki procesu na różnych diagramach
  4. Poziomy modelowania
  5. Czynność wywołania
  6. Wieloinstancyjność uczestników procesu
  7. Podproces zdarzeniowy
  8. Powiązania kompensacyjne i ich wykorzystanie:
   • w podprocesie typu transakcja
   • w podprocesie standardowym
  9. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu
  10. Omówienie ćwiczeń na forum grupy
  11. Zdarzenia przerywające vs zdarzenia nieprzerywające
  12. Case Study: Analiza diagramu BPMN przygotowanego w ramach projektu wdrożeniowego.
 4. Dzień 4
  1. Podsumowanie wiadomości z dni poprzednich – powtórzenie
  2. Ćwiczenie grupowe – odnajdywanie błędów na diagramie
  3. Standard BPMN 2.0 – diagramy konwersacji
  4. Standard BPMN 2.0 – diagramy choreografii
  5. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu
  6. Omówienie ćwiczeń na forum grupy
  7. Wzorce procesowe (proste, złożone, wielu instancji)
  8. Omówienie przykładowych wzorców procesowych
  9. Pytania i odpowiedzi
  10. Zakończenie


Kod szkolenia BPMN01+02 / PL AA 4d
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Szkolenie rozszerzone BPMN 2.0 (BPMN01+02 / PL AA 4d)
Cena netto
3300.00 PLN
+ vat (4059 PLN brutto 1. os. )
Tryb szkolenia: Distance Learning
Termin: 23-08-2022
Czas trwania: 4 dni (ilość godzin: 28)
Kup Teraz
Zadaj pytanie o szkolenie
Poziom
IntermediateAdvanced
Training Assurance
Gwarancja
Powtórzenia szkolenia
Polecane szkolenia