Pobierz kartę szkolenia

Symulacja biznesowa Ambasada

kod szkolenia: ZP-SBAMB / PL AA 1d

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Symulacja przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w organizacji, menedżerów, kierowników i szefów zespołów i projektów, specjalistów IT, pracowników przetwarzających i wykorzystujących informacje biznesowe.

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami polityki bezpieczeństwa informacji.
 • Praktyczne wprowadzenie w zagadnienia normy ECE/ISO 27001.
 • Przybliżenie założeń i kluczowych elementów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji na intuicyjnym historycznym przykładzie.
 • Test postawy wrażliwości na zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji oraz umiejętności identyfikacji podatności i zagrożeń.
 • Możliwość eksperymentowania z różnorakim podejściem do równoważenia dostępności, poufności informacji i możliwości realizacji celów biznesowych.

Podstawowa wiedza na temat bezpieczeństwa informacji.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Wprowadzenie do symulacji
  • Tło historyczne
  • Wyjaśnienie mechaniki symulacji
  • Przedstawienie predefiniowanych zasad i procedur wykorzystywanych w trakcie symulacji
 2. Rozdział 1
  • Przydział ról
  • Reorganizacja przestrzeni budynku ambasady
  • Ustalenie zabezpieczeń i uprawnień
  • Zakupy wyposażenia i zabezpieczeń fizycznych
  • Pierwsze zadanie celowe – organizacja otwarcia ambasady
  • Omówienie wyników i wniosków rozdziału pierwszego
 3. Rozdział 2 – obsługa bieżąca ambasady
  • Obsługa incydentów oraz realizacja zadań celowych w kolejnych turach
  • Tura 1 – przyjęcie, rozlokowanie i zorganizowanie pracy delegacji z Tokio, organizacja konferencji prasowej, omówienie
  • Tura 2 – oficjalne rozpoczęcie Konferencji Waszyngtońskiej, omówienie
  • Tura 3 – Pakt Czterech Mocarstw, omówienie
  • Tura 4 – rozpoczęcie negocjacji Paktu Pięciu Mocarstw
  • Omówienie wyników i wniosków rozdziału drugiego
 4. Rozdział 3 – obsługa bieżąca ambasady, obsługa incydentów oraz realizacja zadań celowych w kolejnych turach:
  1. Tura 1 – reakcja na antyjapońską retorykę w amerykańskich mediach, omówienie
  2. Tura 2 – podpisanie Paktu Pięciu Mocarstw, omówienie
  3. Tura 3 – nieformalne negocjacje, kryzys polityczny, omówienie
  4. Tura 4 – Pakt Dziewięciu Mocarstw, zakończenie Konferencji
  5. Omówienie wyników i wniosków rozdziału trzeciego, podsumowanie symulacji.