Pobierz kartę szkolenia

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw

kod szkolenia: PFK STN / Std

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Szkolenie skierowane do pracowników działów finansowo księgowych, wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem majątkiem, ewidencjonowaniem, ewidencją.

 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych
 • Utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych
 • Nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych
 • Zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów  podatkowych  i bilansowych
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Środki trwałe
  • Pojęcie środków trwałych wg ustawy o rachunkowości i podatków
 2. Ewidencja środków trwałych
  • Zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych.
  • Ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych).
  • Odrębna ewidencja szczegółowa. 
 3. Zasady wyceny środków trwałych
  • Wycena w razie odpłatnego nabycia środka trwałego.
  • Środki trwałe  a ich wycena.
  • Wycena środków trwałych w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny.
  • Wartość środków trwałych ulepszonych. 
  • Zasady wyceny środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.
 4. Amortyzacja środków trwałych
  • Amortyzacja środków trwałych wg zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z ustawą o rachunkowości.
  • Szczególne zasady amortyzowania środków trwałych zawarte w  ustawach podatkowych.
  • Terminy, stawki, zasady i metody naliczania amortyzacji.
  • Ewidencja księgowa kosztów i odpisów amortyzacyjnych.
 5. Klasyfikacja środków trwałych
  • Podstawa prawna i pojęcie klasyfikacji środków trwałych.
  • Ewidencja szczegółowa środków trwałych.
 6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)
  • Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji).
  • Zasady ewidencji środków trwałych w budowie ( inwestycji).
  • Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji.
 7. Wartości niematerialne i prawne
  • Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych. 
  • Zasady umarzania i amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych.
 8. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
  • Ewidencja syntetyczna i szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych.
  • Wycena i urealnianie wartości niematerialnych i prawnych.
  • Ewidencja zmniejszeń i zwiększeń stanu wartości niematerialnych i prawnych.
 9. Remont i ulepszenie
  • Istota rozróżnienia i kwalifikowania wydatków na remont i ulepszenie
  • Kiedy mówimy o ulepszeniu a kiedy o remoncie
  • Przepisy prawa budowlanego i podatkowego w definiowaniu remontu i ulepszenia