Pobierz kartę szkolenia

SQL Always On High Availability with SQL 2016

kod szkolenia: MS 55246 / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft SQL Always On High Availability with SQL 2016 MS 55246 kurs w formule Distance Learning.

 

administrator baz danych, administrator Windows -docelowa grupa odbiorców

 

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  15.07 16.07 17.07
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  12.08 13.08 14.08
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  09.09 10.09 11.09
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  09.10 10.10 11.10
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  13.11 14.11 15.11
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  11.12 12.12 13.12
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
3 000,00 PLN 3 690,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • administratorów baz danych 
 • administratorów Windows

Cel MS 55246:

 •  zapoznania  z koncepcjami klastrów SQL Always On i High Availability Group 
 • opis różnic w wersjach od SQL Server 2012 do 2016.

Wiedza oraz umiejętności praktyczne związane z obsługą rozwiązań klastrów wysokiej dostępności w MS SQL Server 2016.

Wiedza dotycząca administracji Ms SQL Server, znajomość zagadnień związanych z Active Directory.

 

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

 

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: http://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • wykład + warsztaty
 1. Wstęp

  • Wprowadzenie do szkolenia
  • Wprowadzenie do klastrowania w Windows
  • Wprowadzenie do klastrowania w MS SQL Server
 2. Koncepcje i terminologia Always On oraz High Availability Group

  • Pojęcia i terminologia
  • Tabela dostępności
  • Wysoka dostępność
  • Przyczyny przestojów
  • Planowane przestoje
  • Nieplanowane przestoje
  • Odzyskiwanie po awarii
  • Czas odzyskania danych (RTO)
  • Procent odzyskanych danych (RPO)
  • Poziom odzyskanych danych (RLO)
  • Sieciowe przestrzenie dyskowe (SAN)
  • Zmiany w edycjach od SQL 2012
  • Zmiany w SQL Server 2014
  • Zmiany w SQL Server 2016
  • Starsze rozwiązania przed Always On
  • Klaster przełączania awaryjnego
  • Log Shipping
  • Typowa konfiguracja Log Shipping
  • Monitorowanie serwera
  • Replikacja
  • Database Mirroring
  • Terminologia Database Mirroring
  • Reguły
  • Mirror
  • Świadek
  • Migawki bazy danych
  • Ograniczenia starszych rozwiązań
  • Co rozumiemy poprzez Always On
  • Porównanie różnych rozwiązań Always On
  • Kolejność logiczna operacji w instrukcji SELECT
 3. Windows Server 2016 Failover Clustering

  • Opis przełączania awaryjnego w klastrze na Windows Server 2016
  • Rozwiązanie dla wysokiej dostępności aplikacji typu statefull
  • Wsparcie dla rozwiązań Standard i Datacenter
  • Wymagania zgodnej konfiguracji sprzętowej
  • Wymagania zgodnej konfiguracji oprogramowania
  • Hyper-V jako najlepsze rozwiązanie dla Datacenter
  • Certyfikacja Logo dla serwera Windows
  • Współdzielone przestrzenie dyskowe
  • Kworum
  • Większość węzłowa
  • Konfiguracja większości węzłowej wraz z dyskami
  • Większość węzłowa i udziału plikowego
  • Bez większości
  • Konfiguracja
  • Najlepsze praktyki dla rozwiązań klastrowych
  • Połączenie węzłów do współdzielonej przestrzeni dyskowej
  • Sieć prywatna dla klastra wewnętrznego
  • Sieć publiczna dla połączeń klientów
  • Świadoma aktualizacja klastra
  • Klaster maszyn wirtualnych dla przełączania awaryjnego
  • Preferowani właściciele
  • Powrót z przełączania awaryjnego
  • Zasoby
  • Zależności
  • Heartbeat
 4. SQL 2016 Failover Cluster Instances

  • Instancja klastra przełączania awaryjnego
  • Dostęp do FCI dla aplikacji klienckiej
 5. SQL 2016 AlwaysON Availability Groups

  • Grupy dostępności i repliki
  • Podstawowa replika
  • Pomocnicze repliki
  • Usługa Listener dla grup dostępności
  • Tryb dostępności
  • Synchroniczny tryb zatwierdzania
  • Asynchroniczny tryb zatwierdzania
  • Tryby pracy awaryjnej
  • Automatyczne przełączanie awaryjne bez utraty danych
  • Automatyczne przełączanie awaryjne
  • Wymagania dla ręcznego przełączania awaryjnego
  • Najczęstsze topologie
 6. Pulpit nawigacyjny

  • Pulpit nawigacyjny
  • Jak wyświetlić logi
  • Korzystanie z replikacji z loginami
  • Korzystanie z baz danych partially contained
 7. Możliwości wykorzystania Secondary Availability Group Actions

  • Raportowanie z Secondary Replicas
  • Konfiguracja możliwości odczytu z zapasowej repliki
  • Read-Only Routing
  • Load Balancing
  • Wykorzystanie zapasowej repliki do wykonywania operacji Backup
  • Przygotowanie repliki zapasowej do wykonania operacji Backup
  • Ustawienie preferencji dla wykonania operacji Bacpup
 8. Utrzymanie

  • Testy DBCC
  • Dodawanie i usuwanie baz danych
 9. Monitorowanie I rozwiązywanie problemów w AVAILABILITY GROUPS

  • Zaawansowane opcje pulpit nawigacyjnego
  • Zdarzenia
  • Policy Based Managemnt dla Availability Groups