Pobierz kartę szkolenia

SCRUMstudy Scrum Product Owner Certified (SPOC®) - szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-SPOC-Stu / PL DL 2d

Pakiety e-learning

SCRUMstudy jest globalną jednostką certyfikującą w zakresie Scrum i Agile. Jest też autorem Przewodnika SBOK®, kompleksowego przewodnika wspierającego realizację projektów za pomocą Scrum. 

SCRUMstudy to ponad

 • 750 000 studentów przeszkolonych w zakresie skutecznego dostarczania projektów
 • 5 000 studentów certyfikowanych co miesiąc w Scrum i Agile
 • 7 500 firm ze 150 krajów (w tym firmy z listy Fortune 500 firmy takie jak Apple, IBM, HP, Bank of America, AT&T, Dell, Verizon, Lockheed Martin, i PepsiCo), które zaufały i akceptują certyfikację SCRUMstudy
training assurance
Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  16h|  28.10 29.10
1 800,00 PLN + 23% VAT (2 214,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  14.11 15.11
1 800,00 PLN + 23% VAT (2 214,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  05.12 06.12
1 800,00 PLN + 23% VAT (2 214,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
1 800,00 PLN 2 214,00 PLN brutto

Scrum Product Owner Certified (SPOC®) jest szkoleniem skierowanym do każdej osoby, która ma pełnić rolę Product Owner (właściciela produktu). Product Owner reprezentuje interesariuszy biznesowych w zespole Scrum. Powszechnie zwany jest też „głosem klienta”. Product Owner jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnej komunikacji oczekiwań dotyczących funkcjonalności produktu lub usługi. Ustala on również priorytety dostarczania przez zespół Scrum poszczególnych wymagań biorąc pod uwagę punktu widzenia użytkownika końcowego oraz jego cele tak by w efekcie produkt lub usługa dostarczona przez zespół Scrum przyniosła maksymalne korzyści biznesowych. Product Owner określa też kryteria akceptacji oraz kontroluje i zapewnia ich spełnienie. 

Każdy uczestnik szkolenia po jego zakończeniu otrzymuje dostęp do platformy egzaminacyjnej. Celem egzaminu Scrum Product Owner Certified (SPOC®) jest potwierdzenie, że uczestnicy szkolenia zdobyli niezbędne podstawy teoretyczne umożliwiające zastosowanie Scrum w projektach oraz posiadają wiedzę na temat jego dostosowania do konkretnych scenariuszy, które mogą pojawić się w środowisku firmowym.

Certyfikat Scrum Product Owner Certified (SPOC®) jest ważny 3 lata.

Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do platformy ScrumStudy, na której będą mogli podejść do egzaminu w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia.

Każdy uczestnik ma 3 podejścia do egzaminu.

 • Egzamin online
 • Test jednokrotnego wyboru
 • 140 pytań egzaminacyjnych
 • Czas trwania 180 minut
 • Poziom poprawnych odpowiedzi wymagany do zdania egzaminu nie jest podany. Wynik jest podany w formie opisowej

 

 • Nie ma żadnych merytorycznych wymagań wstępnych dla uczestnika szkolenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz podejście do egzaminu
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe 
 • Egzamin w wersji online dostępny po szkoleniu 
 • Dostęp do platformy ScrumStudy na której znajdują się: 
  • Video, Case Study
  • SBOK Guide
  • Ważne terminy i pojęcia 
  • Aplikacja mobilna VMEdu
 1. Agile and Scrum Overview
  • What is Agile?
  • Why use Agile?
  • The Agile Manifesto
  • Principles of the Agile Manifesto
  • Agile Methods
  • Other Agile Methods
  • Scrum Overview
  • Scrum Summary
 2. Scrum Roles
  • Scrum Roles
  • The Product Owner
  • The Scrum Team
  • The Scrum Master
  • Advantages of Cross-functional Teams
 3. Planning in Scrum
  • Scrum Flow
  • Requirements in Scrum
  • Prioritizing the Product Backlog
  • Adaptive Project Management
  • Scrum Planning
  • User Stories
  • The Concept of Persona
  • Acceptance Criteria
  • Generic Done Criteria
  • Criteria for a Good User Story
  • Estimation
  • Importance of Value
  • Risk Burndown Graphics
  • Scrum Board
 4. Sprint Planning
  • Sprints (from Product Owner’s point of view)
  • Sprint Planning Meeting
  • Planning Game
  • Task Estimation
  • The Sprint Backlog
 5. Implementation of Scrum
  • Daily Stand-up Meeting
  • Sprint Review Meeting
  • Sprint Retrospective Meeting
  • Product Backlog Grooming
 6. Scrum for Large Projects
  • Scrum for Large Projects
  • The Chief Product Owner
  • Distributed teams in Scrum
  • Transition to Scrum
  • Mapping Traditional Roles to Scrum
  • Maintaining Stakeholder Involvement