Pobierz kartę szkolenia

SAS Enterprise Guide: analiza wariancji, regresja i regresja logistyczna

kod szkolenia: SAS Enterprise Guide i statystyka . / PL SAS 3d

poziom Zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
5 600,00 PLN 6 888,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników aplikacji SAS Enterprise Guide, którzy chcą wykonywać analizy statystyczne. Szkolenie zaczyna się od krótkiego przypomnienia podstawowych pojęć, następnie przedstawia różne metody analizy statystyczne i sposoby ich wykonywania za pomocą gotowych zadań SAS EG. Kurs jest napisany dla SAS Enterprise Guide 8 razem z SAS 9.4, ale studenci z poprzednimi wersjami SAS Enterprise Guide również skorzystają z tego kursu

Naucz się

 • generować statystyki opisowe oraz eksplorować dane za pomocą wykresów
 • przeprowadzać analizy oraz stosować techniki porównawcze
 • wykonywać regresję liniową oraz oceniać założenia
 • używać technik doboru zmiennych zależnych do modelu regresji wielorakiej
 • używać statystyk diagnostycznych do oceny założeń oraz zidentyfikowania potencjalnych wartości odstających w regresji wielorakiej
 • używać statystyki chi-kwadrat do wykrywania powiązań między zmiennymi kategorycznymi
 • dopasować model wielorakiej regresji logistycznej
 • wykonać scoring nowych danych za pomocą zbudowanych modeli.

Statystycy, badacze oraz analitycy biznesowi, którzy chcą używać graficznego interfejsu SAS do analizy zmiennych ciągłych lub kategorycznych.

polski

Podstawowe terminy

 • statystyka opisowa
 • wnioskowanie statystyczne
 • lista kroków przy testowaniu hipotezy
 • podstawy używania oprogramowania SAS

Start z Enterprise Guide

 • wprowadzenie do środowiska SAS Enterprise Guide

Wprowadzenie do statystyki

 • omówienie fundamentalnych pojęć statystycznych
 • badanie rozkładów danych
 • opisywanie danych kategorycznych
 • obliczanie przedziałów ufności
 • przeprowadzenie prostego testu hipotezy

Analiza wariancji (ANOVA)

 • jednoczynnikowa ANOVA
 • wielokrotne porównania
 • dwuczynnikowa ANOVA z interakcjami oraz bez interakcji

Regresja

 • analiza przez eksplorację danych
 • wyliczanie macierzy korelacji
 • dopasowanie prostego modelu regresji liniowej
 • regresja wieloraka
 • budowa i interpretacja modelu
 • opis technik regresji
 • regresja krokowa

Diagnostyka modelu regresji

 • badanie reszt
 • obserwacje odstające i współliniowość

Analiza danych kategorycznych

 • opis danych kategorycznych
 • testy statystyczne na ogólne i liniowe zależności
 • koncept regresji logistycznej i wielorakiej regresji logistycznej
 • eliminacja wsteczna w regresji logistycznej