Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Skuteczność menadżerska - Rozwiązywanie konfliktów

Cel projektu szkoleniowego

 

 • Zapoznanie z metodami budowania autorytetu w zespole.
 • Zapoznanie z kluczowymi pojęciami dotyczącymi rozwiązywania konfliktów.
 • Wyposażenie w umiejętności niezbędne do rozwiązywania konfliktów w zespole.
 • Uświadomienie znaczenia konfliktów dla dalszego rozwoju relacji w zespole pracowniczym.
 • Wyposażenie w umiejętności dostosowywania swojego stylu komunikacji do rodzaju sytuacji konfliktowej.

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie kierowane jest do menedżerów zespołów, kierowników działów i liderów.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Efekty rozwojowe (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne):

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Zna metody pozwalające konsekwentnie budować wiarygodny wizerunek lidera zespołu.
 • Potrafi identyfikować źródła konfliktu i stopnie konfliktu.
 • Potrafi profesjonalnie zarządzać procesem rozwiązania konfliktu.
 • Potrafi dopasować styl działania w sytuacji konfliktowej w zależności od problemu.
 • Potrafi przekształcić sytuację  konfliktową w okazję do budowania dobrych relacji z członkami zespołu.

 

Zastosowane metody pracy oddziałują na postawy uczestników. Pomiar głębokości zmiany w postawach jest możliwy w miejscu pracy uczestników.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania.

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

Kod szkolenia HR-SM / RK_2D

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ TERMIN I LOKALIZACJĘ

Termin Gwarancja terminu * Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}}) {{ basketAddItem.city }} {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  

Cena promocyjna od Cena netto

{{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} netto {{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice | zlotyPriceWithTax }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} brutto
{{ training_data | packageSingleTrainingPrice }} PLN
Cena katalogowa netto {{ training_data.all_product_details.price_list.catalogpriceforattendee | altFormatPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }}
+23% VAT / 1 os.
Cena katalogowa netto {{ training_data.package_template.price | altFormatPrice }} PLN
+23% VAT / 1 os.

Zarezerwuj szkolenie

Szkolenie obejmuje

Czas trwania egzaminu Czas trwania

 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem ({{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h) {{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem
MAPA KOMPETENCJI

Kontakt

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ