Pobierz kartę szkolenia

R - analiza, przetwarzanie i wizualizacja danych - kurs zaawansowany

kod szkolenia: R02 / PL AA 2d

Pakiety e-learning

poziom Zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 850,00 PLN 2 275,50 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób, które znają podstawy języka R ale chciałyby poznać jego dalsze możliwości a w szczególności rozbudować swoje umiejętności przetwarzania danych. Kurs dedykowany dla osób pracujących z dużymi ilościami danych, dla analityków, dla osób wykonujących raporty, badania statystyczne.

Zdobycie umiejętności pracy w języku skryptowym R w środowisku RStudio. Kurs daje możliwości poznania składni języka R pod kątem wykorzystania przy opracowywaniu analiz i obróbki danych ze źródeł zewnętrznych. Dzięki szkoleniu kursanci będą w stanie wykonywać samodzielnie zautomatyzowane raporty i poprawnie interpretować współczynniki statystyczne.

Dobra znajomość środowiska Microsoft Windows oraz podstawowa znajomość MS Excel i podstaw programowania również w innym języku 

 • Szkolenie: polski
 1. Wprowadzenie
  • R na tle innych narzędzi (Zalety i wady)
  • Krótka charakterystyka pakietów R do przetwarzania danych – tidyverse
 2. Powtórzenie składni języka R
  • Podstawowe komendy
  • Typy i struktury danych
  • Import danych ze źródeł zewnętrznych
  • Programowanie w R
  • Import i eksport danych
 3. Wykresy w pakiecie ggplot2
  • Rodzaje wykresów
  • Zapis wykresów do plików
 4. Raportowanie w R markdown
 5. Analiza statystyczna
  • Raport opisowy danych
  • Estymacja przedziałowa
  • Weryfikacja hipotez statystycznych
  • Badanie zależności zmiennych ilościowych i jakościowych
  • Analiza głównych składowych – PCA
 6. Modelowanie danych
  • Regresja prosta i wieloraka
  • Optymalizacja modeli danych
  • Prognozowanie szeregów czasowych
  • Metody segmentacji danych (Machne Learning) – drzewa decyzyjne, analiza K-średnich
 7. Łączenie R z innymi programami
  • Shiny
  • Power BI
  • Excel
 8. Współpraca R z bazami danych
 9. Shiny R 
  • Wprowadzenie 
  • Tabele w Shiny R 
  • Wizualizacje 
 10. Optymalizacja wykorzystania zasobów komputera
  • Obliczenia równoległe
  • Praca z dużą ilością danych