Szkolenie

Trwałość projektu unijnego w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do:

 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej zaangażowani w proces realizacji projektów unijnych,
 • projektodawcy i beneficjenci pomocy,
 • wszystkie osoby dla których trwałość projektu unijnego wymaga analizy praktycznych zagadnień, niezbędnych w zakresie pełnionych obowiązków.

Szkolenie prowadzone jest tak, aby skorzystali z niego zarówno doświadczeni uczestnicy projektów unijnych, jak również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze praktycznej styczności z funduszami z Unii Europejskiej.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

 • Wiedza pozwalająca „obronić” przyznaną i wykorzystaną dotację ze środków UE przez właściwe utrzymanie trwałości projektu w wymaganym horyzoncie czasowym
 • Zmniejszenie ryzyka wykluczenia z możliwości ubiegania się o środki UE w nowej perspektywie
 • Zmniejszenie ryzyka negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje Pośredniczącą lub Zarządzającą i inne instytucje systemu dystrybucji środków UE
 • Poprawa efektywności w monitorowaniu założonych efektów projektu
 • Usprawnienie procesu zamykania projektów dofinansowanych z grantów unijnych
 • Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji
 • Podniesienie profesjonalizmu w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji kolejnych środków w nowej perspektywie.

Kod szkolenia

PFK TPUE
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

 • 1 dzień pracy z trenerem (7h)
 • 7 wykładów wideo
 • 37 pytań i odpowiedzi
 • 30 pytań quizowych

Cena netto

700 PLN +23% VAT / 1 os.