Szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, pracowników , kontrolerów i ewaluatorów.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik na szkoleniu zdobędzie wiedzę z zakresu znajomości narzędzi ochrony prawnej przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk.

Kod szkolenia

PFK MID
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

500 PLN +23% VAT / 1 os.

powiązane
w bazie wiedzy