Szkolenie

Praktyczne aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, kierowników działów prawnych przedsiębiorców oraz innych osób czuwających nad zachowaniem w tajemnicy istotnych informacji dla przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do ochrony istotnych informacji przedsiębiorstwa przed wyciekiem ich do konkurencji na rynku.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Wiedza na temat obiegu dokumentacji zawierającej istotne informacje przedsiębiorstwa.

Kod szkolenia

PFK PAOTP
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

600 PLN +23% VAT / 1 os.