Szkolenie

Ochrona patentowa programów komputerowych

- zagadnienia praktyczne

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych wiedzą z zakresu ochrony patentowej rozwiązań informatycznych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat tego, jakie rozwiązania informatyczne mogą być objęte ochroną patentową. Pozwoli im to na zidentyfikowanie w codziennej pracy tych rozwiązań, które mają potencjał patentowy i przygotowanie materiałów do ich skutecznej ochrony.

Kod szkolenia

PFK OPPK
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

500 PLN +23% VAT / 1 os.