Szkolenie

MS PowerPoint 2019 - Sztuka prezentacji

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do menadżerów oraz osób przygotowujących prezentacje multimedialne w programie PowerPoint 2016,  które chcą  poznać i wykorzystywać nowe możliwości dostosowywania grafik, multimediów oraz publikacji na dysku wirtualnym Microsoft OneDrive.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Zdobycie umiejętności posługiwania się programem PowerPoint w celu budowy prezentacji na podstawie wielu danych z różnych źródeł, grafiki, multimediów (także z urządzeń mobilnych), wykresów czy też schematów/procesów. Oszczędność czasu przy tworzeniu prezentacji dzięki poznanym możliwościom wykorzystywania wzorców oraz porównań dwóch prezentacji. Wzrost czytelności slajdów i szybko wprowadzane zmiany w istniejących prezentacjach – dzięki poznanym regułom pracy z oprogramowaniem.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Dobra znajomość środowiska Windows i pakietu Office.

Metoda szkolenia:

  • wykłady
  • warsztat
  • ćwiczenia praktyczne

Kod szkolenia

PP / 2019 PL AA 2d
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 2 dni pracy z trenerem (14h)

Cena netto

930 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI