Szkolenie

Jednolity Plik Kontrolny – wdrożenie i najnowsze zmiany struktur od 2018 r.

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla podatników zobowiązanych do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie wątpliwe dotyczące wdrożenia JPK wynikające ze stosowania regulacji prawnych z zakresu art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów, implementacja najnowszych zmian planowanych na rok 2018 – JPK_VAT, JPK_WB, JPK_FA, JPK_ Magazyn, JPK Księgi Rachunkowe, JPK_ PKRiP, JPK_ Ewidencja Przychodów.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

  • Uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie kontroli podatkowej – JPK
  • Dzięki przedstawieniu licznych wyjaśnień Ministerstwa Finansów uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania
  • Przekazana wiedza wpłynie na spełnienie obligatoryjnego wymogu stworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.

Kod szkolenia

PFK JPK18
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

560 PLN +23% VAT / 1 os.

powiązane
w bazie wiedzy