Szkolenie

Czas pracy - nowe regulacje

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z czasem pracy.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zagadnień związanych z czasem pracy, opracowywaniem harmonogramów pracy, prowadzeniem ewidencji czasu pracy, problematyką planowania i rozliczania czasu pracy, planowania urlopów wypoczynkowych, w świetle orzecznictwa i regulacji prawnych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa wiedza z zakresu prawa pracy

Jako uzupełnienie rekomendujemy:

  • Prawo pracy

Metoda szkolenia:

Zajęcia prowadzone są metodą aktywnego uczestnictwa (partycypacyjną), uznaną za najbardziej efektywną formę przekazu informacji i wiedzy.

Kod szkolenia

PFK CP
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

500 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI