Szkolenie

Agile Project Management Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, niezależnie od branży. Sponsorów, kierowników projektów, członków zespołów oraz członków biur projektów. Do wszystkich pracujących w środowisku projektowym, którzy chcą stosować koncepcję zwinnego zarządzania projektami AgilePM®.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium. Jest to innowacyjne podejście do zarządzania projektami, które pomaga skuteczniej pracować razem w celu osiągnięcia celów biznesowych.  Zdanie egzaminu uprawnia do uzyskania międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane specjalne merytoryczne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość problematyki zarządzania projektami będzie przydatna.

Uwaga: Szkolenie może być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w zależności od zamówienia. Dotyczy to także materiałów i prezentacji dla uczestników oraz języka w jakim będzie prowadzony egzamin.

Autoryzowany podręcznik nie wchodzi w skład materiałów standardowych, można go dokupić w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu zajęć.


Kod szkolenia

ZP-FAPM2
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - APMG AgilePM

Szkolenie obejmuje

  • 3 dni pracy z trenerem (21h)
  • 57 wykładów wideo
  • 441 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena promocyjna od

1 900 PLN Cena katalogowa netto 2350 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI