Szkolenie

Administering Windows Server 2012

Przeznaczenie szkolenia

Administratorów oraz specjalistów IT z doświadczeniem w pracy w środowisku Windows Server 2008 lub 2012, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędną do zarządzania podstawową infrastrukturą serwerową. Głównym celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy uczestników tak by zyskali  umiejętności niezbędne do zarządzania i utrzymywania środowiska Windows Server 2012 opartego na domenie  w szczególności dotyczące zarządzania użytkownikami i grupami, dostępu do sieci i danych oraz bezpieczeństwa. Kurs również jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy są zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 i następnie chcą kontynuować ścieżkę certyfikacyjną Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Wiedza i umiejętności z zakresu instalacji i konfiguracji usług sieciowych w Windows Server 2012 R2. W tym zapoznanie się z zaawansowanym poziomem konfiguracji usługi katalogowej Active Directory i powiązanych z nią zasad grupy (Group Policy), zapoznanie się z konfiguracją usług sieciowych, a zwłaszcza z konfiguracją dostępu do sieci: VPN, DirectAccess, Web Application Proxy oraz z zaawansowanym zarządzaniem serwerem plików ( FSRM, DFS). Zapoznanie się z szyfrowaniem i zaawansowaną inspekcją, wdrażaniem systemów za pomocą obrazów (WDS), zarządzaniem aktualizacjami (WSUS) oraz monitoringiem systemu. 

Kurs jest drugim z serii trzech kursów, które zapewniają umiejętności i wiedzę niezbędną do wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server 2012 w istniejącym środowisku biznesowym oraz drugim na ścieżce certyfikacyjnej Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012. Egzamin 70-411: Administering Windows Server 2012.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Wiedza i umiejętności dotyczące podstawowej konfiguracji usług Windows Server w tym usług domenowych Active Directory (AD DS.), usług sieciowych oraz podstawy wirtualizacji systemów za pomocą Hyper-V. Warunki wstępne kursu mogą być spełnione poprzez posiadanie wiedzy równoważnej kursowi: MS 20410 – Installing and Configuring Windows Server 2012.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Jako uzupełnienie rekomendujemy:

  • MS 20412 – Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
  • MS 20413 - Designing and Implementing a Server Infrastructure
  • MS 20414 - Implementing an Advanced Server Infrastructure
  • MS 10961 - Automating Administration with Windows PowerShell

Kod szkolenia

MS 20411
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Microsoft

Szkolenie obejmuje

  • 5 dni pracy z trenerem (35h)

Cena promocyjna od

3 500 PLN Cena katalogowa netto 3700 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI