Pobierz kartę szkolenia

First Time Manager: Motywowanie pracowników

kod szkolenia: HR-PM-TZZ / ZZM_2D

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  12.09 13.09 24.09 25.09
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  16.12 16.12 17.12 17.12
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie kierowane jest do menegerów zespołów, kierowników działów, liderów.

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Potrafi dobierać właściwe metody motywowania siebie oraz tworzenia dobrej, motywującej atmosfery pracy w zespole.
 • Potrafi umiejętnie zaplanować i wdrożyć skuteczne metody motywacji pozafinansowej oraz monitorować ich skuteczność.
 • Potrafi radzić sobie z sytuacjami demotywującymi tj.: konflikty, wypalenie zawodowe, anomie pracownicze, niezdrowa rywalizacja  czy też poczucie niesprawiedliwego wynagrodzenia.
 • Potrafi etycznie wykorzystywać wiedzę na temat wywierania wpływu na ludzi, aby realizowali wyznaczone cele i efektywnie motywować członków zespołu.

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu zarządzania.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

Moduł 1

 • Motywowanie znane i nieznane.      
 • Aktualne badania na temat czynników motywujących pracowników do podnoszenia swoich wyników.
 • Główne teorie na temat motywowania pozafinansowego.
 • Polska mapa motywacji.
 • Zarządzanie poprzez cele oraz metody jego zastosowania.

Moduł 2

 • Rola menedżera w motywowaniu współpracowników.
 • Główne style zarządzania oraz ich wpływ na motywację zespołu.
 • 16 motywatorów wg prof. S. Reissa.
 • Automotywacja jako kluczowa umiejętność menedżera.
 • Zarządzanie zdemotywowanym zespołem

Moduł 3

 • Kij czy marchewka – co motywuje jednostki?   
 • Narzędzie kotwic motywacyjnych Schein’a.
 • DNA motywacyjne.
 • Sposoby rozpoznawania potrzeb pracowników.
 • Zasady motywacji finansowej i pozafinansowej pracowników.

Moduł 4

 • Osiąganie celów w pozytywnej atmosferze – w jaki sposób wpływać na motywację zespołu?
 • Prawa motywacji wg R. Dennego.
 • Jak motywować w niepopularnym projekcie – gra symulacyjna.

Moduł 5

 • Narzędzia motywujące: zasady efektywnej komunikacji z pracownikami.            
 • Zasady stosowania informacji zwrotnej jako narzędzia wspierającego motywację.
 • Prowadzenie rozmów rozwojowych, oceniających, korygujących.
 • Zasady motywującego delegowania.
 • Zasady coachingu rozwojowego i jego roli
 • w motywowaniu pracowników.

Moduł 6

 • Błędy w motywowaniu         
 • Główne demotywatory w zespole.
 • Dysfunkcje zespołowe wg Leoncioniego.
 • Metody analizy motywacji zespołu oraz sposobu korygowania popełnianych błędów.

Moduł 7

 • Podsumowanie warsztatu.  
 • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy
 • i metod w miejscu pracy.
 • Opracowanie indywidualnych „szczepionek” i „rytuałów” wspierających wprowadzenie zmian.