TERMIN
Zapytaj o termin
TRYB SZKOLENIA
Zapytaj o tryb szkolenia
Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Prawo Pracy...

Mobbing - przeciwdziałanie, reagowanie, konsekwencje i odpowiedzialność

Wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy niesie za sobą duże ryzyko utraty reputacji zakładu pracy, a także odpowiedzialność cywilną (finansową), a nawet karną pracodawcy.

Do niedawna mobbing nie był bezpośrednio sankcjonowany przepisami prawa pracy. Biorąc pod uwagę obecnie narastającą falę tego zjawiska, zwłaszcza nasilającą się w okresie osłabionej koniunktury i bezrobocia, ustawodawca wychodząc naprzeciw potrzebom społeczno-gospodarczym wprowadził prawną regulację mobbingu. Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 14.11.2003r. został wprowadzony do kodeksu pracy nowy przepis – art. 943kp, który nie tylko określa prawną definicję mobbingu i związane z tym uprawnienia odszkodowawcze, ale przede wszystkim określa obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi.

Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy. W to zjawisko wcale nie musi być zaangażowany osobiście sam pracodawca, dlatego kodeks pracy nakazuje mu przeciwdziałanie mobbingowi i wymienia uprawnienia osoby mobbowanej. Nie znaczy to jednak, że zawsze ponosi odpowiedzialność za jego zaistnienie. W wyroku z sierpnia 2011 roku (o sygn. IPK 35/11) Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli pracodawca wykaże, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i obiektywnie da się potwierdzić ich potencjalną pełną skuteczność, to może on się uwolnić od odpowiedzialności za wystąpienie zjawiska mobbingu w jego zakładzie pracy.

Niniejsze szkolenie z warsztatami ma na celu przekazanie odpowiednich narzędzi i technik zarządzania pracownikami służącymi utrzymaniu porządku i dyscypliny przy zachowaniu dobrej atmosfery w środowisku pracy. Szkolenie ma również przeciwdziałać mogącemu pojawić się mobbingowi oraz innym niekorzystnym zachowaniom w środowisku pracy, co powinno wpłynąć na poprawę relacji pomiędzy pracownikami fizycznymi a kadrą kierowniczą, poprawę atmosfery pracy i pozytywny wpływ na kulturę organizacji.

Cel projektu szkoleniowego

 • Pomoc pracodawcom w odróżnieniu mobbingu od innych patologicznych zjawisk i zachowań występujących w miejscu pracy.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności w podejmowaniu środków zapobiegawczych lub zaradczych przeciwko mobbingowi.
 • Poznanie metod polubownego rozwiązywania sporów bez potrzeby występowania na drogę sądową.
 • Pomoc pracodawcom w realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, wynikającego z Kodeksu Pracy.

Przeznaczenie szkolenia

Dla wszystkich osób zainteresowanych tematem mobbingu.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

 • Znajomość metod tworzenia i utrzymywania pozytywnych relacji z podwładnymi pracownikami i współpracownikami
 • Umiejętność skutecznego radzenia sobie w trudnych kontaktach z podwładnymi pracownikami i współpracownikami, rozwiązywania trudnych sytuacji w sposób umożliwiający utrzymanie porządku i dyscypliny w pracy
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

Korzyści z uczestnictwa dla menedżera

 • Wywiązanie się z wynikającego z ustawy obowiązku przeciwdziałania mobbingowi
 • Poprawa atmosfery i efektywności pracy
 • Pozytywny wpływ na postawę pracowników
 • Eliminacja konfliktów
 • Identyfikacja pracowników z firmą i poczucie realizacji wspólnego celu

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie - czym jest mobbing
  • Charakterystyka zjawiska
 2. Mobbing – normy prawne i ich zastosowanie w praktyce
  • Konstytucja RP
   • Art. 31.2
   • Art. 32.2
   • Art. 40
   • Art. 60
  • Kodeks karny
   • Art. 190a kk
   • Art. 156 kk
   • Art. 157 kk
   • Art. 207 kk
   • Art. 218 kk
  • Kodeks pracy
   • Art. 943 kp (definicja mobbingu w prawodawstwie polskim art.943 §2 kp)
 3. Mobbing w miejscu pracy
  • Czynniki sprzyjające narażeniu na mobbing
  • Zachowania wchodzące w zakres mobbingu
  • Co nie jest mobbingiem
  • Skutki mobbingu
   • Objawy u ofiary
   • Skutki u pracodawcy
 4. Programy prewencji w miejscu pracy
  • Przeciwdziałanie mobbingowi
   • Działania zapobiegające zjawisku (informacyjne i uświadamiające)
   • Rozwiązania indywidualne (przykłady rozwiązań)
 5. Metody reagowania na przejawy mobbingu
  • Identyfikowanie sytuacji konfliktowych
  • Strategia działania na przejawy mobbingu
 6. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA)
  • Korzyści z wprowadzenia WPA
  • Jak wprowadzić WPA w przedsiębiorstwie
  • Niezbędne elementy WPA
 7. Formy pomocy dla ofiar mobbingu
  • Polubowne rozstrzyganie sporów w sprawach z zakresu prawa pracy
 8. Podsumowanie
  • Adaptacja zdobytych umiejętności do własnej specyfiki pracy


Kod szkolenia HR-Mobbing / PL K 1d
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Mobbing - przeciwdziałanie, reagowanie, konsekwencje i odpowiedzialność (HR-Mobbing / PL K 1d)
Cena netto
750.00 PLN
+ vat (922.5 PLN brutto 1. os. )
Czas trwania: 1 dni (ilość godzin: 7)
Zadaj pytanie o szkolenie