Pobierz kartę szkolenia

Microsoft Teams Voice Engineer

kod szkolenia: MS-720 / PL DL 3d
Szkolenie zostaje wycofane z oferty przez firmę Microsoft w dniem 31.07.2023 r. Autoryzowane szkolenie Microsoft Teams Voice Engineer MS-720 szkolenie w formule Distance Learning.

 

Docelowa grupa odbiorców:
 • administrator
 • inżynier 
 • specjalista

 

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
2 500,00 PLN 3 075,00 PLN brutto

Podczas tego kursu dowiesz się, jak planować, projektować, konfigurować, utrzymywać i rozwiązywać problemy ze zintegrowanym rozwiązaniem komunikacyjnym w organizacji korzystającej z Microsoft Teams. Kurs obejmuje usługi Teams Phone z pakietami telefonicznymi, routingiem bezpośrednim i Operator Connect, a także urządzeniami Teams, konferencjami audio/wideo i migracją głosu. Studenci poznają metodologie rozwiązywania problemów oraz sposoby rozwiązywania typowych problemów telefonicznych i głosowych.

Planowanie i konfigurowanie telefonu Microsoft Teams

Planowanie i optymalizajca wydajności sieci dla aplikacji Teams Phone

Konfiguracja i wdrażanie routingu bezpośredniego

Konfiguracja i wdrażanie urządzeń Teams oraz zarządzanie nimi

Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Teams Phone

 

Inżynier głosu Microsoft Teams planuje, projektuje, konfiguruje, utrzymuje i rozwiązuje problemy ze zintegrowanym rozwiązaniem komunikacyjnym w organizacji. Inżynier głosu Microsoft Teams musi być w stanie przełożyć wymagania biznesowe na architekturę techniczną i projekty rozwiązań komunikacyjnych. Inżynier Microsoft Teams Voice Engineer jest zaznajomiony z technologiami telekomunikacyjnymi i ma doświadczenie w Microsoft Teams, Microsoft 365 i PowerShell. Muszą być w stanie wdrożyć i skonfigurować Microsoft Teams Phone z łącznością PSTN za pośrednictwem routingu bezpośredniego, Operator Connect i planów taryfowych Teams. Inżynier głosu Microsoft Teams zarządza urządzeniami z certyfikatem Teams, konferencjami audio/wideo oraz migracją głosu. Inżynier głosu Microsoft Teams współpracuje z dostawcami telefonii i dostawcami zewnętrznymi, aby włączyć zaawansowane funkcje głosowe w Microsoft Teams. Microsoft Teams Voice Engineer współpracuje również z administratorami w przypadku innych obciążeń, w tym sieci, tożsamości, licencjonowania, zabezpieczeń i zgodności.

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

Po kursie MS-720 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/certifications/exams/ms-720

 

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci powinni posiadać średnio zaawansowaną wiedzę z następujących tematów ze szkolenia MS-700 – Managing Microsoft Teams:

 • Planowanie i konfigurowanie środowiska Microsoft Teams
 • Zarządzanie czatem, zespołami, kanałami i aplikacjami
 • Zarządzanie połączeniami i spotkaniami
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów w środowisku Microsoft Teams
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • dema
 • laboratoria indywidualne
 • 60% teoria
 • 40% praktyka

1: Zaplanuj i skonfiguruj Teams Phone

 • Plan dla telefonu Teams
 • Zaplanuj i zoptymalizuj wydajność sieci dla aplikacji Teams Phone
 • Migracja usług głosowych ze Skype for Business Server do Teams
 • Skonfiguruj telefon Teams
 • Skonfiguruj automatyczną sekretarkę i kolejki połączeń
 • Skonfiguruj i wdróż routing bezpośredni
 • Rozszerz Teams Phone o dodatkowe usługi

 2: Zarządzaj telefonem Teams

 • Konfiguruj i zarządzaj użytkownikami głosowymi
 • Konfiguruj i wdrażaj urządzenia Teams oraz zarządzaj nimi
 • Monitoruj i rozwiązuj problemy z Teams Phone