Pobierz kartę szkolenia

MS Access - Profesjonalna baza raportowa

kod szkolenia: AC03 / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  28.08 29.08 30.08
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.10 03.10 04.10
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  13.11 14.11 15.11
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  18.12 19.12 20.12
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
1 600,00 PLN 1 968,00 PLN brutto

Szkolenie dla osób tworzących i korzystających z relacyjnych baz raportowych.

Umiejętność projektowania i zasilania baz raportowych. Poznanie zasad tworzenia funkcjonalnych i prostych w obsłudze formularzy i raportów analitycznych. Sprawne tworzenie nieskomplikowanych procedur VBA, które zautomatyzują i przyśpieszą przetwarzanie danych.

Dobra znajomość elementów programu MS Access. Umiejętność tworzenia prostych kwerend. Sprawne posługiwanie się terminologią baz danych.

 • Szkolenie: polski
 1. Projektowanie bazy raportowej
  • Terminologia baz raportowych (hurtowni danych)
  • Analiza istniejącej bazy relacyjnej i jej denormalizacja
  • Wydzielenie tabeli faktów
  • Utworzenie tabel wymiarów hierarchicznych i kalkulowanych.
 2. Optymalizacja struktury bazy z punktu widzenia raportowania
  • Klucze, relacje, indeksy
  • Dobór typów i rozmiarów pól.
 3. Tworzenie procedur zasilających bazę raportową
  • Przyłączanie danych zewnętrznych
  • Kwerendy funkcjonalne
  • Automatyzacja pobierania i transformacji danych przy zastosowaniu VBA.
 4. Kwerendy – istota raportowania
  • Zaawansowane kwerendy wybierające
  • Sprzężenia dobór pól (miary i wymiary)
  • Zaawansowane kwerendy parametryczne.
 5. Tworzenie raportów w oparciu o parametry z formularzy
  • Użycie wartości podanych na formularzu jako parametrów kwerendy
  • Pola kombi, pola listy – wygodne podawanie parametrów
  • Sprawdzanie poprawności parametrów
  • Implementacja modelu schodzenia (drill-down) na formularzu
  • Tworzenie formularzy analitycznych.
 6. Wykorzystanie zdarzeń w doskonaleniu aplikacji
  • Makra (nowy konstruktor makr)
  • Procedury VBA.
 7. Dystrybucja raportów
  • Wysyłanie z użyciem metody SendObject
  • Automatyczne kopiowanie do wybranej lokalizacji.
 8. Przygotowanie aplikacji do wdrożenia
  • Tworzenie formularza startowego – panelu sterowania aplikacją.