Pobierz kartę szkolenia

MoP® Practitioner - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-PMOP / PL DL 2d

Pakiety e-learning

Szkolenie Management of Portfolio Practitioner przedstawia dobre praktyki zarządzania portfelem inwestycyjnym organizacji na poziomie zaawansowanym, a także przygotowuje do sprawnego zarządzania przedsięwzięciami w kontekście misji, wizji i celów strategicznych. Zajęcia kładą nacisk na takie obszary, jak: budowanie portfela zmian, optymalizacja oraz wspieranie zarządzania portfelem, a także wykorzystanie technik analizy.

Termin

poziom Zaawansowany

czas trwania 2 dni |  14h|  28.11 29.11
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 000,00 PLN
3 000,00 PLN 3 690,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do wyższej kadry kierowniczej organizacji – zarządów, biur strategii, biur zarządu, dyrektorów kluczowych departamentów odpowiedzialnych za inwestycje oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem zmian biznesowych w całej organizacji.

Uczetnik który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektornicznej. Certyfikat MoP® Practitioner ważny jest przez 3 lata.

Udział w szkoleniu przyczyni się do rozwoju kompetencji najwyższej kadry kierowniczej w kontekście zmian biznesowych i inwestycji o strategicznym znaczeniu. Ponadto oczekiwane jest polepszenie zaangażowania i komunikacji pomiędzy menedżerami wyższego szczebla. Oprócz tego, umiejętność priorytetyzacji programów i projektów przedsiębiorstwa w kategoriach ich wkładu do misji, wizji i celów strategicznych organizacji, pozwoli skuteczniej realizować plany rozwojowe firmy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzamin przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.
Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin MoP® Practitioner

 • Czas trwania egzaminu 180 minut
 • Test składający się z 4 pytań złożonych z 20  elementów, za każdy można uzyskać 1 pkt
 • Minimalny próg zaliczenia to 40 punktów
 • Możliwości korzystania z autoryzowanego podręcznika

Konieczne jest posiadanie certyfikatu MoP Foundation. Ponadto, niezbędna jest wiedza na temat zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą organizacyjną i swobodne poruszanie się w środowisku działań inwestycyjnych wysokiego szczebla.

Uwaga: Szkolenie jest prowadzone w języku polskim. Prezentacja dla uczestników, autoryzowany podręcznik, który można dodatkowo zakupić (zalecane) oraz egzamin są dostępne wyłącznie w angielskiej wersji językowej.

Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu zajęć.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: angielski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe 
 • Voucher na egzamin online MoP® Practitioner

Dodatkowe opcje: 

 • Autoryzowany podręcznik MoP® w wersji papierowej w cenie 350 zł 
 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam:  200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcj tylko przed szkoleniem)
 1. Wprowadzenie do szkolenia
  • Powtórzenie podstawowych zagadnień teoretycznych definicje
  • Przygotowanie do zmian biznesowych – wymiar strategiczny
 2. Biuro Portfela
  • Funkcje Biura
  • Przykładowe modele
 3. „Otoczenie” portfela
  • Źródła i stan energii organizacyjnej
  • Kategoryzacja i segmentacja portfela
 4. Praktyka MoP
  • Cykl definiowania portfela
  • Cykl dostarczania portfela
  • Role
  • Dokumentacja
 5. Przykładowy egzamin practitioner – omówienie
 6. Egzamin MoP Practitioner