Pobierz kartę szkolenia

Prawo pracy – 2023 r.

kod szkolenia: PFK KIP / Std

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do pracowników działu HR, kadr i płac, do profesjonalistów działów personalnych, a także do menedżerów, którzy powinni poznać najważniejesze zmiany,

KOMPLEKSOWO OMÓWIONE ZMIANY DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W TRYBIE SZKOLENIA E-LEARNING:

PRAWO-PRACY ZMIANY

 

 • Znajomość aktualnych praw pracownika i obowiązków pracodawcy
 • Pozyskana wiedza daje pewność, że w organizacji obowiązują zasady zgodne z prawem pracy
 • Odpowiedź na pytanie o dotychczas zawarte umowy o pracę
 • Praktyczna wiedza, która umożliwia monitorowanie nieprawidłowości i zapobiega odpowiedzialności karno-wykroczeniowej
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi oraz omawiania przypadków z praktyki biznesowej

Szkolenia wymaga podstawowej wiedzy z zakresu księgowości.

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

 

 1. Zmiany w umowach na okres próbny i na czas określony
 • Ograniczenia umów na okres próbny
 • Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
 • Rekomendowane zmiany w polityce zatrudnienia
 • Nowe roszczenia pracownika w razie nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę
 1. Zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich, urlopów opiekuńczych
 • Prawo każdego z rodziców do dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego, które nie podlegają przeniesieniu na drugiego z rodziców
 • Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni – nowy typ urlopu w polskim prawie pracy
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 • Elastyczna organizacja pracy – rodzice dziecka do lat 8
 • Zakaz wypowiadania i rozwiązania umów o pracę przez pracodawcę
 • Ochrona pracownika-rodzica dziecka do lat 8.
 • Urlop ojcowski
 • Szkolenia pracowników
 • Tzw. przerwa śniadaniowa
 1. Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych pracodawców
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawców
 • Obowiązki informacyjne w przypadku skierowania do pracy na terenie Unii Europejskiej oraz poza Unię Europejską
 • Obowiązki informacyjne a zakaz konkurencji
 • Wniosek pracownika o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy
 • Wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny
 1. Zmiany dotyczące okresów zasiłkowych i zwolnień lekarskich
 • Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego
 • Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • Krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
 • Nowe uprawnienia ZUS-u w sprawie zwolnień lekarskich
 1. Praca zdalna
 • Obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną
 • Praca zdalna a BHP
 • Praca zdalna a regulamin pracy zdalnej
 • Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego w przypadku wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi stanowiących jego własność.
 • Zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem wykonującym pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy.
 • Sposób i forma kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną.
 • Praca zdalna a zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 1. Kontrola trzeźwości pracowników
 • umożliwienie prewencyjnych kontroli trzeźwości i kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu
 • nowe regulacje dot. niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy
 1. Omówienie zmian w zasadach zatrudniania cudzoziemców w 2022 r.
 • Legalny pobyt a legalne zatrudnienie
 • Procedura uproszczona zatrudniania cudzoziemców po zmianach w 2022 r.
 • Zezwolenie na pracę po zmianach w 2022 r.
 • Nowe zasady zatrudnienia dla obywateli Ukrainy (tzw. specustawa)
 • Zatrudnianie cudzoziemców na co dzień
 1. Sygnaliści – nowe obowiązki pracodawców, regulaminy wewnętrzne i inne praktyczne problemy.