TERMIN
18-12 – 22-12-2023
Zobacz pozostałe terminy

TRYB SZKOLENIA
Distance Learning
Sprawdź szkolenia stacjonarne

Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
DISTANCE LEARNING2023-12-18 - 2023-12-22
DISTANCE LEARNING2024-02-05 - 2024-02-09
DISTANCE LEARNING2024-03-04 - 2024-03-08
DISTANCE LEARNING2024-04-08 - 2024-04-12
DISTANCE LEARNING2024-05-27 - 2024-05-31
DISTANCE LEARNING2024-06-24 - 2024-06-28
DISTANCE LEARNING2024-07-22 - 2024-07-26
DISTANCE LEARNING2024-08-19 - 2024-08-23
DISTANCE LEARNING2024-09-16 - 2024-09-20
DISTANCE LEARNING2024-10-14 - 2024-10-18
DISTANCE LEARNING2024-12-09 - 2024-12-13
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Cisco...

Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services

Jesień z e-learningiem

Szkolenie autoryzowane Cisco.

Płać punktami CLC:

Cisco Learning Credits accepted : 43 Credits per Class

Szczegóły i zapisy na stronie dostawcy:

https://learninglocator.cloudapps.cisco.com/#/home

Program Cisco Continuing Education to elastyczna oferta dedykowana dla wszystkich aktywnych osób posiadających certyfikaty na poziomie Associate, Specialist, Professional i Expert.

Dowiedz się więcej, jak możesz recertyfikować się w ramach CE, aby zachować aktywny status certyfikacji.

Cisco Continuing Education Program - CE

Uczestnictwo w autoryzowanym szkoleniu pozwala Ci uzyskać dodatkowe punkty potrzebne do utrzymania certyfikacji.

ENARSI: 40 punktów CE

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest dla osób zamierzających poszerzyć wiedzę na temat projektowania, zarządzania oraz zabezpieczania sieci komputerowych na bazie produktów Cisco w obszarach związanych z zaawansowanym routingiem. Szkolenie skierowane także do osób odpowiedzialnych za bezpieczną wymianę informacji w sieci Internet pomiędzy oddziałami firmy.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Kurs ENARSI zapoznaje uczestników z zawansowanymi mechanizmami routingu w ramach sieci firmowej oraz w ramach sieci wewnętrznej operatora usług internetowych. Opisane mechanizmy filtrowania oraz modyfikowania rozgłaszanych tras pozwalają na optymalną konfigurację routerów. Opisany mechanizm DMVPN pozwala na zestawianie bezpiecznych połączeń pomiędzy oddziałami firmy z użyciem sieci Internet. Poprzez pokazy instruktorskie na żywo, kursanci poznają metodykę oraz specyfikę konfiguracji routerów w wymienionym zakresie. Ćwiczenia do samodzielnej realizacji pozwolą na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Wiedza na poziomie kursów ICND1 i ICND2 lub CCNAX lub CCNA.

Wiedza na poziomie kursu ENCOR.

Szkolenia poprzedzające
Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

Szkolenie obejmuje

 • 5 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Autoryzowany podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty

Opis egzaminu

Szkolenie przygotowuje do egzaminu 300-410 ENARSI, który można zdawać za dodatkową opłata w centrum PearsonVUE. Egzamin można również zdawać w formule on-line. Szczegóły dostępne są na stronie: https://home.pearsonvue.com/cisco/onvue

AGENDA SZKOLENIA

 1. Dzień pierwszy – tematyka związana z protokołem EIGRP
  1. Implementacja protokołu EIGRP
   • Funkcje protokołu EIGRP
   • Działanie oraz przenoszenie informacji w ramach EIGRP
   • Tablice wykorzystywane w protokole EIGRP
   • Omówienie metryki protokołu EIGRP
   • Warunek dopuszczalności (FC) tras w protokole EIGRP
  2. Optymalizacja działania protokołu EIGRP
   • Komunikaty EIGRP typu Query
   • Problematyka związana z trasami w stanie Stuck In Active i komunikatami Query
   • Routing do routerów szczątkowych (stub)
   • Sumaryzacja tras w protokole EIGRP
   • Równoważenie obiążenia na trasy równorzędne i nierównorzędne
   • Uwierzytelnianie routerów w protokole EIGRP
  3. Rozwiązywanie problemów z protokołem EIGRP
   • Problemy z nawiązywaniem relacji sąsiedzkich
   • Problemy z brakującymi wpisami w tablicy routingu
   • Problemy z routingiem dla routerów typu STUB
   • Problemy z uwierzytelnianiem sąsiadów
   • Problemy z sumaryzacją tras
   • Problemy z działaniem protokołu EIGRP w sieciach IPv6
 2. Dzień drugi – tematyka związana z protokołem OSPF oraz redystrybucją tras
  1. Implementacja protokołu OSPF
   • Funkcje protokołu OSPF
   • Działanie protokołu OSPF
   • Architektura sieci z protokołem OSPF (limity, ograniczenia)
   • Typy komunikatów używanych w protokole OSPF
   • Porównanie działania protokołu OSPFv2 i OSPFv3
   • Wymiana komunikatów DBD i synchronizacja bazy danych stanu łącza
   • Sposób działania algorytmu SPF
  2. Optymalizacja działania protokołu OSPF
   • Sumaryzacja tras
   • Trasa domyślna w protokole OSPF
   • Modyfikacje obszaru zwykłego (stub, nnsa, ts-stub, ts-nnsa)
   • Uwierzytelnianie w protokole OSPF
   • Łącza wirtualne
  3. Rozwiązywanie problemów z działaniem protokołu OSPF
   • Problemy z relacją sąsiedzką
   • Problemy z brakującymi wpisami w tablicy routingu
   • Problemy z niewłaściwie wybraną ścieżką routingu
   • Problemy z działaniem OSPF w zmodyfikowanych obszarach regularnych
   • Problemy z sumaryzacją tras
  4. Konfigurowanie redystrybucja tras routingu
   • Redystrybucja tras
   • Sposoby ustawiania metryk podczas redystrybucji tras
   • Trasy zewnętrzne w OSPF typu E1 oraz E2
   • Rodzaje redystrybcji tras
   • Redystrybucja dwukierunkowa
   • Filtrowanie redystrybuowanych tras z użyciem listy dystrybucji
   • Wprowadzanie zmian podczas redystrybucji tras z użyciem route-mapy
 3. Dzień trzeci – tematyka związana z redystrybucją tras, mechanizmem routingu źródłowego oraz iBGP
  1. Rozwiązywanie problemów z redystrybucją
   • Rozwiązywanie problemów z redystrybucją OSPF
   • Rozwiązywanie porlbmeów z redystrybucją EIGRP
  2. Mechanizm routingu bazującego na zasadach określonych przez administratora (PBR)
   • Potrzeba stosowania mechanizmu PBR
   • Funkcje I własności mechanizmu PBR
   • Mechanizm Bidirectional Forwarding Detection
   • Tryby działania mechanizmu BDF
  3. Implementacja protokołu iBGP
   • Podstawy działania protokołu BGP
   • Atrybuty BGP
   • Mechanizm wyboru trasy w protokole BGP
   • Obszar tranzytowy w protokole BGP
   • Przetwarzanie tras w protokole iBGP
   • Reguła podzielonego horyzontu w iBGP
   • Połączenie routerów w pełną siatkę dla protokolu iBGP
  4. Optymalizacja działania protokołu BGP
   • Konfiguracja atrybutu Weight oraz MED
   • Filtrowanie tras przychodzących z protokołu BGP
   • Implementacja peer group
   • Mechanizm route reflector dla protokołu iBGP
   • Uwierzytelnianie routerów w protokole BGP
 4. Dzień czwarty – tematyka związana z protokołem BGP oraz wirtualnymi tablicami routingu
  1. Implementacja protokołu MP-BGP
   • Routing tras IPv6 w protokole BGP
   • Filtrowanie tras IPv6 w protokole BGP
  2. Rozwiązywanie problemów z protokołem BGP
   • Monitorowanie procesu BGP
   • Rozwiązywanie problemów z zestawianiem relacji sąsiedzkich w BGP
   • Rozwiązywanie problemów z działaniem iBGP
   • Rozwiązywanie problemów z działaniem MP-BGP
  3. Funkcjonalność VRF-Lite
   • Omównienie funkcjonalności wirtualnych tablic routingu
   • Implementacja funkcji VRF-lite
   • Obsługa protokołu IPv6 w ramach VRF
   • Routing w ramach VRF
 5. Dzień piąty – tematyka związana z tunelem DMVPN, protokołem DHCP oraz bezpieczeństwem usług
  1. Implementacja tunelu DMVPN
   • Charakterystyka działania tunelu DMVPN
   • Komponenty tunelu DMVPN
   • Protokół GRE oraz NHRP
   • Działanie DMVPN
   • Uwierzytelnianie routerów w DMVPN
   • Konfiguracja routera typu Hub oraz Stub
   • Konfiguracja routingu w DMVPN oraz weryfikacja działania
  2. Implementacja protokołu DHCP
   • Działanie protokołu DHCP w sieci IPv4 oraz IPv6
   • Mechanism DHCP Relay w sieciach IPv4 oraz IPv6
   • Rozwiązywanie problemów z działaniem protokołu DHCP
  3. Zabezpieczanie działania routerów Cisco
   • Listy kontroli dostępu ACL dla IPv4 oraz IPv6
   • Filtrowanie ruchu z użyciem ACL dla IPv4 oraz IPv6
   • Czasowe listy ACL
   • Rozwiązywanie problemów z ACL
   • Mechanizm CoPP
   • Mechanizm uRPF
  4. Rozwiązywanie problemów z usługami sieciowymi oraz działaniem mechanizmów bezpieczeństwa
   • Rozwiązywanie problemów z mechanizmem AAA
   • Rozwiązywanie problemów z działaniem SNMP, Syslog oraz NetFlow
 6. Tematyka uzupełniająca (nauka własna)
  1. Wstęp do protokołu MPLS
  2. Wstęp do architektury MPLS VPN
  3. Wstęp do routingu w ramach MPLS VPN
  4. Protokoły FHRP dla sieci IPv6
  5. Rozwiązywanie problemów z DNA Center Assurance


Kod szkolenia ENARSI / PL AA 5d
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "0442A8FE-EAE2-4F3A-BB2F-460D7315C346"
 ["name"]=>
 string(5) "CISCO"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(1)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3558) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFkAAAAvCAMAAAC/rpZBAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAwBQTFRFhLLL/f38O4m30eHs0OPr/Pz8cqzMeq3MJnywKoG0AGWiXZ3E7vX3Vp3F+fv7tNHhSpG7AGqn5vD2Qoy4AGekb6nM/fz+CW6pAFqe6fH0+vz91uXtB2qnZKDDpsreAHCqfLDNjbnSAF6fl8PcDXCr8Pb0AGyoUJXAAGKj+/348/j3/f7+gLPRAG6p7fT24u3xIXitUZfAq87fAGyl3env/P78+Pr83evylbzVFHOuAGimYp/Gx97pxdvmGXSp3+3yaaLFO4i4AG6qEm2pyt7qAGmpzuDqRZG83Oft2ejuAGOkY6PIAGijMIa6sc/fncHaG3WuqMvdmsHaKX6wlcDXAGGkXaHGN4e2CGynqMXZ7fP47PP1wdnn6PDy9/r7PpC7ocXcrc/f2+rxEnGq4u30e7DTBGGe8vb6oMbZzuHsCWqlwdvnM4O0vdbkutTjpcbZXZm/lL7Xy+DrI3eru9Lg8vf4u9bmqczd/v385O7y4evv/v3+gK/O8/j65+70AGGhnsXYMH6y0+Tt+Pz89vj77/b4AGam6/T2FXWvAF+ijr3X9vr8ZJ3AOIW2EnOsDW6mVJa/gbPVMIK0vdfjtdDfMIm59fn7rMveBmmiEnSuAGqiNom2hrfRAGKgwNnjAm+otM/gF3CnBWikCmehAWuqk73T9/r4MIa0B22naqfLw9zqUJO9o8jdkbvWAGmmYZ7DA2inN4K0E3SrAm+qA2qn/v7+/v///v/+/v7////8///9//7+//7///79/v79/v/9/P3+/v77//788fb6xN7lhLPSEXCoGHivA2umhLfUAmilCGaocqnIBWei1+bxlLzTAG2p4Orwn8TcGXewBmuo/Pv6/fv9m7/Z+/39msDV6PH4dq7ObanGp8fczeDm3+nr3uvvgrXQO4a4g7fUVpm/zuTrAGWkj7/YAmOgmcHdm8TbuNPkXJbAAmOjp8rap83f0+PribbPqMnZwNflkrvS/fv3y93n9fj40OHoDGmnBHCsX5vD8PX46/Tx///+////DN20hgAABvFJREFUeNrc131cE2UcAPBtOhiHLs4dMQQ7nPO4pANNhzHfkHyJMV8RJFB8oRejNK0odOg0ZbUMNTPNdE6RKEVPDXcbG0zI3rO83unFsrf1Yi/Yq5k9T88OZHDOD/fp0z91f4zd3XPf/e73PM/veZDBcEdb8lOrLbDnww2LZVGjlrtBmHuycA/4+9rxkjckyB54xUZzXhLkpMrKOnr4htskyAAeeJsi9kmXm4fR1IZekuSrClgiFrr+dzK6uz7Y22J5ffMlaeSgWi1c7C6nbA0rA7ly9dKDK5tdXWVXSsqupZFzLxlUCZmZXwKxHJ/03RIujOyBjyZqHavR3y6yH6SptNqIFBHcGqPVTv5dJBsqtNqxN4WLGX51GA8kifM8KY7CYvqL5DIVFVgzUiQXR+c5zRNCKe8iD0rEbdeI5d56nBgmlo9H4YE7bhLJ6aPoLPyu7nKLUoosV6LM+oQHb5UkD170w+BjnARZ+euYk21A7pIiz502da0sya6L7C8pG4uv1+Zmw55lANd9ocUOyKbUmz77QJJcYc2ir4U9Z8MP3tBTfF/ZY07T+H7SZBMfWCBJvuEZ3IlkRrJM88QCCHqUOTjiGZxBMtmjnPzP5Ck19qp2eVbASItkAM/FGek6QQaRdtyxADQJ49n8fVSaSFYf0vHmYFEH3hEvsHhfWWTeLSeK0Xmj/2NV3p4t3WWXKz5G++ov/uBF35br7ao2WB58NhP7esBakQxm7c1TFKIvXrCyzvrat7ILA2cVAfSKnNy7//kzgGsUZBNVEpTd5XDhzkXpTcGL5U27ZaMhEGpI0XWz4sVVFNT+cE22UIFcIO3szHRZezUSSmNHLYXwSiS35xm4uqymoVbCOwifSDbGCoCn6/J4ucpvSXZQ+vslrd0HElm0DnqkrilwUOn3m4olyBw8XWXP+Fm6DK7etS21SYLsUjas2DbJZ5C8drufDaZESjZcBtT5Fo/kncy/cvz3ZdC5QQChc64RhDYOwnC1hMZG8AP4L543XU72bl3e1mvEX7UWDshby/r0GawURjcHhqxo672wqNYl0G4fbKoc2atteWX/Vp9QAqA8NXtSwtxaCBrDy6mnNg3V6zNUSS3oR8oGHKnSpAnX1TNixur123MjvR2zMlumyNCXTFcsDs51DwRfRm7eUKBX/XlG3TFTRfuNhBiTg+UpSveUEnINF+7Q0QULkQTkSQQ9kWUxnSL4snIXWHS3PYAPRw0PovwYWgwnM3Q2nKfMeYcz+0HDpTEnrLFTJIXRJuu8ciRXKoz4g+PQZgbursZJIxb3tG42QIm1gPcfx0jSSNOYaSZshC0Nn2IYyRhNAZ7ErTFFbpHshZV1uiynMU6zafKeHWpBJvCMcdDnA9EYwyqm/jZm/p3yYNMxGzFnPaaq+0Kx9yB0N8Itpfh5loiqU7zNnmccJ4A4Zu+MwzhjVIzuM6Qy+551IdkNLPMIqnpZZ+FLf9hezxyNTDs+JHXOuWMeqNYQjHHPsvjjhYs3EwwxdpJYTs+xMnjUaZRWLxK4UMzQOyzAHI06Fb8W3UNdP+5BlsRONIMGbxOABh+cU2Kkqt9HoTXACUNZJvDyxUJ7Ue43HiOJgR1FF4ZiRsc0E1vPYkNzfm7xvuuBS8wkuz0bWNDvCClddpS3aQqhsCDEYlSgr8ELuskjczHypSWh8tgpu+D6Q7SJd7L2PwbK0ZS4kSBNsx8IlaBHCDKQ0zFn5pdShKYWQJEcYF7a3bkr6xKzC5YNrCKsw5226m1ouG6zkURUqrdzCDxio7Bo4BYq9DeJPDb5nfZ36ZTjNTRpzAwTM6IBXH4mcyPF0MlqNDTMFFU6pzNt8M1Sypw7or0ORNt4LL/p2e4xp3yYx9eU7BYWdUNrSAb+8oYG1HHKJwsorKoIhaDCGZsmHjVDm3GLG74+nWewzHVBen7BxJrEby4Wj86ZMucF3PlEScW5Fb2nVfzeJeYU9arC4tbW9IeepgKaMjQHK6wMY579U/Yn+yumBpUBJnSefEXCcx/FsYw5qp9o1Lm9xyKsE8kaIu6tOPuOd0JyI2hZuuZQbERdXE2WIyLY9PRmK38ex0pe5HXXBfsleyjGM4RRz2NUPVu9KExFuhBttTFOHqeIecqO2Y1kDhybbLdarTRfo1MloLmSAkerdEYyC8eZAJrdnBsuuduKMwzOk7ypeifwXCK74cqzKgeWReLaHUG5T65WVz0SyQ3ztMMZhqcxzRgo98FmA7z/z40OIyoV2pOoI1Pk8Le6Vxw4Q2GOI3d6XVeG/X9w1b0P5eR/OG1CC+D86WdOXXVfJeTc/v3vVeTkxw7aj05QG5+Hg60JP96cn/P5jFVuN+RQkMW3zY/I37fs9sKu+5m/BRgAA7P+w6uzYV0AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(5) "cisco"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI / PL AA 5d)

Cena promocyjna od:
Cena netto
6950.00 PLN
5900 PLN
+ vat (7257 PLN brutto ) 1. os.
Tryb szkolenia: Distance Learning
Termin: 18-12-2023
Czas trwania: 5 dni (ilość godzin: 35)
Kup Teraz
Zadaj pytanie o szkolenie
Poziom
Advanced
Polecane szkolenia