Pobierz kartę szkolenia

Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services

kod szkolenia: ENARSI / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autoryzowane Cisco.

Płać punktami CLC:

Cisco Learning Credits accepted : 43 Credits per Class

Szczegóły i zapisy na stronie dostawcy:

https://learninglocator.cloudapps.cisco.com/#/home

Program Cisco Continuing Education to elastyczna oferta dedykowana dla wszystkich aktywnych osób posiadających certyfikaty na poziomie Associate, Specialist, Professional i Expert.

Dowiedz się więcej, jak możesz recertyfikować się w ramach CE, aby zachować aktywny status certyfikacji.

Cisco Continuing Education Program - CE

Uczestnictwo w autoryzowanym szkoleniu pozwala Ci uzyskać dodatkowe punkty potrzebne do utrzymania certyfikacji.

ENARSI: 40 punktów CE

Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  22.07 23.07 24.07 25.07 26.07
6 950,00 PLN + 23% VAT (8 548,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  19.08 20.08 21.08 22.08 23.08
6 950,00 PLN + 23% VAT (8 548,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
6 950,00 PLN + 23% VAT (8 548,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  14.10 15.10 16.10 17.10 18.10
6 950,00 PLN + 23% VAT (8 548,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.12 10.12 11.12 12.12 13.12
6 950,00 PLN + 23% VAT (8 548,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
5 900,00 PLN
6 950,00 PLN 8 548,50 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest dla osób zamierzających poszerzyć wiedzę na temat projektowania, zarządzania oraz zabezpieczania sieci komputerowych na bazie produktów Cisco w obszarach związanych z zaawansowanym routingiem. Szkolenie skierowane także do osób odpowiedzialnych za bezpieczną wymianę informacji w sieci Internet pomiędzy oddziałami firmy.

Kurs ENARSI zapoznaje uczestników z zawansowanymi mechanizmami routingu w ramach sieci firmowej oraz w ramach sieci wewnętrznej operatora usług internetowych. Opisane mechanizmy filtrowania oraz modyfikowania rozgłaszanych tras pozwalają na optymalną konfigurację routerów. Opisany mechanizm DMVPN pozwala na zestawianie bezpiecznych połączeń pomiędzy oddziałami firmy z użyciem sieci Internet. Poprzez pokazy instruktorskie na żywo, kursanci poznają metodykę oraz specyfikę konfiguracji routerów w wymienionym zakresie. Ćwiczenia do samodzielnej realizacji pozwolą na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu 300-410 ENARSI, który można zdawać za dodatkową opłata w centrum PearsonVUE. Egzamin można również zdawać w formule on-line. Szczegóły dostępne są na stronie: https://home.pearsonvue.com/cisco/onvue

Wiedza na poziomie kursów ICND1 i ICND2 lub CCNAX lub CCNA.

Wiedza na poziomie kursu ENCOR.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • 5 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Autoryzowany podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty
 1. Dzień pierwszy – tematyka związana z protokołem EIGRP
  1. Implementacja protokołu EIGRP
   • Funkcje protokołu EIGRP
   • Działanie oraz przenoszenie informacji w ramach EIGRP
   • Tablice wykorzystywane w protokole EIGRP
   • Omówienie metryki protokołu EIGRP
   • Warunek dopuszczalności (FC) tras w protokole EIGRP
  2. Optymalizacja działania protokołu EIGRP
   • Komunikaty EIGRP typu Query
   • Problematyka związana z trasami w stanie Stuck In Active i komunikatami Query
   • Routing do routerów szczątkowych (stub)
   • Sumaryzacja tras w protokole EIGRP
   • Równoważenie obiążenia na trasy równorzędne i nierównorzędne
   • Uwierzytelnianie routerów w protokole EIGRP
  3. Rozwiązywanie problemów z protokołem EIGRP
   • Problemy z nawiązywaniem relacji sąsiedzkich
   • Problemy z brakującymi wpisami w tablicy routingu
   • Problemy z routingiem dla routerów typu STUB
   • Problemy z uwierzytelnianiem sąsiadów
   • Problemy z sumaryzacją tras
   • Problemy z działaniem protokołu EIGRP w sieciach IPv6
 2. Dzień drugi – tematyka związana z protokołem OSPF oraz redystrybucją tras
  1. Implementacja protokołu OSPF
   • Funkcje protokołu OSPF
   • Działanie protokołu OSPF
   • Architektura sieci z protokołem OSPF (limity, ograniczenia)
   • Typy komunikatów używanych w protokole OSPF
   • Porównanie działania protokołu OSPFv2 i OSPFv3
   • Wymiana komunikatów DBD i synchronizacja bazy danych stanu łącza
   • Sposób działania algorytmu SPF
  2. Optymalizacja działania protokołu OSPF
   • Sumaryzacja tras
   • Trasa domyślna w protokole OSPF
   • Modyfikacje obszaru zwykłego (stub, nnsa, ts-stub, ts-nnsa)
   • Uwierzytelnianie w protokole OSPF
   • Łącza wirtualne
  3. Rozwiązywanie problemów z działaniem protokołu OSPF
   • Problemy z relacją sąsiedzką
   • Problemy z brakującymi wpisami w tablicy routingu
   • Problemy z niewłaściwie wybraną ścieżką routingu
   • Problemy z działaniem OSPF w zmodyfikowanych obszarach regularnych
   • Problemy z sumaryzacją tras
  4. Konfigurowanie redystrybucja tras routingu
   • Redystrybucja tras
   • Sposoby ustawiania metryk podczas redystrybucji tras
   • Trasy zewnętrzne w OSPF typu E1 oraz E2
   • Rodzaje redystrybcji tras
   • Redystrybucja dwukierunkowa
   • Filtrowanie redystrybuowanych tras z użyciem listy dystrybucji
   • Wprowadzanie zmian podczas redystrybucji tras z użyciem route-mapy
 3. Dzień trzeci – tematyka związana z redystrybucją tras, mechanizmem routingu źródłowego oraz iBGP
  1. Rozwiązywanie problemów z redystrybucją
   • Rozwiązywanie problemów z redystrybucją OSPF
   • Rozwiązywanie porlbmeów z redystrybucją EIGRP
  2. Mechanizm routingu bazującego na zasadach określonych przez administratora (PBR)
   • Potrzeba stosowania mechanizmu PBR
   • Funkcje I własności mechanizmu PBR
   • Mechanizm Bidirectional Forwarding Detection
   • Tryby działania mechanizmu BDF
  3. Implementacja protokołu iBGP
   • Podstawy działania protokołu BGP
   • Atrybuty BGP
   • Mechanizm wyboru trasy w protokole BGP
   • Obszar tranzytowy w protokole BGP
   • Przetwarzanie tras w protokole iBGP
   • Reguła podzielonego horyzontu w iBGP
   • Połączenie routerów w pełną siatkę dla protokolu iBGP
  4. Optymalizacja działania protokołu BGP
   • Konfiguracja atrybutu Weight oraz MED
   • Filtrowanie tras przychodzących z protokołu BGP
   • Implementacja peer group
   • Mechanizm route reflector dla protokołu iBGP
   • Uwierzytelnianie routerów w protokole BGP
 4. Dzień czwarty – tematyka związana z protokołem BGP oraz wirtualnymi tablicami routingu
  1. Implementacja protokołu MP-BGP
   • Routing tras IPv6 w protokole BGP
   • Filtrowanie tras IPv6 w protokole BGP
  2. Rozwiązywanie problemów z protokołem BGP
   • Monitorowanie procesu BGP
   • Rozwiązywanie problemów z zestawianiem relacji sąsiedzkich w BGP
   • Rozwiązywanie problemów z działaniem iBGP
   • Rozwiązywanie problemów z działaniem MP-BGP
  3. Funkcjonalność VRF-Lite
   • Omównienie funkcjonalności wirtualnych tablic routingu
   • Implementacja funkcji VRF-lite
   • Obsługa protokołu IPv6 w ramach VRF
   • Routing w ramach VRF
 5. Dzień piąty – tematyka związana z tunelem DMVPN, protokołem DHCP oraz bezpieczeństwem usług
  1. Implementacja tunelu DMVPN
   • Charakterystyka działania tunelu DMVPN
   • Komponenty tunelu DMVPN
   • Protokół GRE oraz NHRP
   • Działanie DMVPN
   • Uwierzytelnianie routerów w DMVPN
   • Konfiguracja routera typu Hub oraz Stub
   • Konfiguracja routingu w DMVPN oraz weryfikacja działania
  2. Implementacja protokołu DHCP
   • Działanie protokołu DHCP w sieci IPv4 oraz IPv6
   • Mechanism DHCP Relay w sieciach IPv4 oraz IPv6
   • Rozwiązywanie problemów z działaniem protokołu DHCP
  3. Zabezpieczanie działania routerów Cisco
   • Listy kontroli dostępu ACL dla IPv4 oraz IPv6
   • Filtrowanie ruchu z użyciem ACL dla IPv4 oraz IPv6
   • Czasowe listy ACL
   • Rozwiązywanie problemów z ACL
   • Mechanizm CoPP
   • Mechanizm uRPF
  4. Rozwiązywanie problemów z usługami sieciowymi oraz działaniem mechanizmów bezpieczeństwa
   • Rozwiązywanie problemów z mechanizmem AAA
   • Rozwiązywanie problemów z działaniem SNMP, Syslog oraz NetFlow
 6. Tematyka uzupełniająca (nauka własna)
  1. Wstęp do protokołu MPLS
  2. Wstęp do architektury MPLS VPN
  3. Wstęp do routingu w ramach MPLS VPN
  4. Protokoły FHRP dla sieci IPv6
  5. Rozwiązywanie problemów z DNA Center Assurance