Pobierz kartę szkolenia

Filary obsługi klienta

kod szkolenia: HR-POK-FOK / ObsłKlien_2

Pakiety e-learning

Czym są filary obsługi klienta i na jakie umiejętności postawić w rozwoju pracowników Działów Obsługi Klienta, aby realacja była dobrze oceniana przez Klienta?

Podejście do zbudowania standardów obsługi klienta może być inne w każdej firmie, ze względu na różne preferencje klientów, jakich firma obsługuje. Niektóre firmy odchodzą od sztywnych standardów, nie mniej inwestują w rozwój pracowników, aby dostarczać i przypominać im o ważnych kwestiach w kontakcie z klientami.

Czynnikiem spójnym dla wszystkich firm jest to by klient był zadowolony i uzyskał rozwiązanie sprawy, z którą się zwrócił. Jednym z kluczowych „filarów” jest zatem zbudowanie nastawienia na rozwiązanie sprawy Klienta.

 

 

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  16.10 17.10
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  18.11 19.11
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

 Dla osób mających kontakt z klientem, handlowców, KAM'ów, zespołów obsługi Klienta.

 

 • Omówienie zasad standardowej obsługi klienta.
 • Wprowadzenie w kanony markowej obsługi klienta.
 • Przećwiczenie zasad etykiety prowadzenia rozmów z klientami.
 • Wprowadzenie w zasady budowania partnerskich relacji z klientami.
 • Nauczenie metod skutecznego uchylania zastrzeżeń klientów.
 • Przypomnienie i przećwiczenie narzędzi komunikacji z klientem.

 

Podstawowa wiedza z zakresu obsługi klienta.

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

 

Rola jakości obsługi Klienta

 • Obsługa z perspektywy Klienta.
 • Profesjonalna postawa w obsłudze Klienta – czyli jaka?
 • Czynniki satysfakcji Klienta.
 • Przewaga konkurencyjna – co oznacza i jak ją uzyskać

Etykieta rozmowy z klientem

 • Rola nastawienia na poszukiwanie rozwiązań w kontakcie z klientami.
 • Formułowanie pozytywnych komunikatów niezależnie od trudności sytuacji i stanu emocjonalnego.
 • Komunikacja językiem korzyści i rozwiązań ważnych z punktu widzenia Klienta.
 • Stawianie granic w kontaktach z klientem – jak wyznaczać granice nie naruszając etykiety

Różnorodność klientów w oparciu o typologię osobowości

 • Mój typ osobowości.
 • Jakim typem jest mój klient?
 • Rozpoznanie typu osobowości i odnoszenie się do niego.
 • Osiąganie celu dialogu poprzez dostosowanie komunikatu do typu rozmówcy.
 • Jak rozmawiać z różnymi osobowościami pod kątem budowania relacji?

Źródła nieporozumień w komunikacji z klientem

 • Najczęstsze źródła nieporozumień w komunikacji z klientem.
 • Umiejętność formułowania zrozumiałych i precyzyjnych wypowiedzi.
 • Umiejętność rozumienia wypowiedzi innych osób.
 • Aktywne słuchanie, czyli jak koncentrować się na wypowiedzi klienta?
 • Reakcja na wrogi język klienta – tonowanie emocjonalnych relacji.
 • Rola głosu i tonacji w rozmowie z klientem.

Trudne sytuacje w relacjach z klientami.

 • Typy klientów i typy trudnych sytuacji.
 • Postawa asertywna w kontaktach z klientami.
 • Podstawowe techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach, np.:
  • radzenie sobie w sytuacji, w której nie można natychmiastowo rozwiązać problemu;
  • radzenie sobie w sytuacji, kiedy nie posiada się odpowiedniej wiedzy, aby rozwiązać problem.
 • „Niestety nie mam dla Pana/Pani rozwiązania” – jak pro-kliencko komunikować negatywną odpowiedź.

Emocje w kontakcie z klientami

 • Panuję nad emocjami – jak umiejętnie zarządzać emocjami, by nie przenosić negatywnych emocji na pracę z klientem?
 • Jak w praktyce hamować negatywne emocje dzięki umiejętności samokontroli.
 • Tonowanie emocji klienta

 Podsumowanie

 • Podsumowanie warsztatu.
 • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy i metod w miejscu pracy.