Pobierz kartę szkolenia

Facylitacja Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FFAC / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Facylitacja jest narzędziem, które można zastosować w każdym obszarze biznesu, przy pojedynczym spotkaniu, ale także jako pewien cykl, który ma zapewnić spójność działań realizowanych w ramach zespołu, grupy czy organizacji. Według zwinnego podejścia do zarządzania projektami, jest to jeden z integralnych elementów zachowania odpowiedniej komunikacji w projekcie. Dzięki facylitacji wzrasta efektywność zespołu, zwiększa się skuteczność podejmowanych działań, spotkania trwają krócej, ale są bardziej spójne i prowadzą do wysokiej jakości rezultatów. Oprócz tego ludzie uczą się wykorzystywać proces samodzielnie, dochodzić do konsensusu oraz budować lepsze relacje.

Szkolenie w formule on-line jest pełnowartościowym merytorycznie szkoleniem, zapewniającym zarówno poznanie koncepcji facylitacji, jak i przećwiczenie technik i narzędzi. Dodatkowo, w części warsztatowej pokazującej praktyczne zastosowanie omawianych treści, uczestnicy poznają możliwości pracy z narzędziami wspomagającymi pracę zdalną (Mural). Ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia mają format indywidualny i grupowy (w osobnych pokojach), co daje możliwość pełnego zaangażowania uczestników.

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  18h|  24.06 25.06 26.06
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  18h|  21.08 22.08 23.08
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  18h|  07.10 08.10 09.10
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  18h|  25.11 26.11 27.11
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  18h|  02.12 03.12 04.12
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  18h|  16.12 17.12 18.12
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
2 300,00 PLN 2 829,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, specjalistów, kierowników projektów, kierowników zespołów, menedżerów zmian, analityków biznesowych, profesjonalistów IT, Scrum Masterów, Właścicieli Produktów oraz wszystkich innych, którzy chcą zwiększyć efektywność pracy w grupach i zespołach działających w ich branży specjalistycznej. Szkolenie będzie przydatne dla wszystkich osób, które na co dzień pracują w zespołach i adresują zagadnienia biznesowe, a także dla menedżerów i liderów na każdym poziomie zarządczym, którzy chcą osiągać prawdziwe biznesowe rezultaty poprzez pracę zespołu lub grupy ludzi. Szkolenie jest pierwszym krokiem, aby zostać profesjonalnym Facylitatorem.

 

Na tym szkoleniu uczestnicy poznają uwarunkowania pracy grupy, zbudują świadomość pewnych zachowań i procesów zachodzących podczas ich spotkań, a przede wszystkim poznają praktyczne metody, narzędzia i techniki pracy z grupą. Wielką wartością tego spotkania jest to, że uczestnicy wychodzą ze szkolenia z wiedzą, którą już następnego dnia mogą zaaplikować w swojej codziennej pracy.

Kurs kończy się egzaminem Foundation. Zdanie egzaminu oznacza uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Facilitation Foundation.

 

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów z 50 (tj. 50%)

 

Nie jest wymagane.

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski

 

 1. Wstęp
 2. Certyfikacja Facylitacja Foundation
 3. Czym jest Facylitacja
  • Format w prowadzeniu spotkania
  • Zadanie i proces – do czego potrzebna nam facylitacja
  • Rola i obowiązki Lidera Zadania
  • Rola i obowiązki Facylitatora
 4. Proces Iceberg® Model – metoda osiągania celów spotkań
 5. Przedstawienie dwóch kluczowych narzędzi i modeli: Model Feedback i SPO
 6. Wskaźnik Osobowości Myersa-Briggsa
 7. Narzędzia i techniki facylitatora
  • Klastrowanie
  • Łączenie
  • Poza Zakresem, Tak..i?
 8. Przegląd Procesu Iceberg® – jak wyciągać wnioski ze spotkań
 9. Modele, techniki i narzędzia facylitatora
  • Zbieranie danych
  • Priorytetyzacja
  • Zaawansowane zbieranie danych
  • Implementacja
  • Planowanie spotkania
 10. Planowanie i budowanie Agendy Spotkania w odpowiedzi na potrzeby Klienta i możliwości grupy
 11. Facylitacja warsztatu – kontrakt Facylitatora z Grupą
 12. Badanie Hamburg – założenia, które pomogą w zrozumieniu działań Grupy
 13. Narzędzie SCA – jak skutecznie określić propozycje działania?
 14. Process Iceberg® Meeting Model
 15. Praktyczne przedstawienie modeli i narzędzi w pracy w facylitatora.
 16. Process Iceberg® Organisational Model, czyli jak zbadać skuteczność procesów w organizacji
 17. Profil efektywnego Facylitatora.