Pobierz kartę szkolenia

Developing Solutions for Microsoft Azure

kod szkolenia: AZ-204 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Developing Solutions for Microsoft Azure AZ-204 szkolenie w formule Distance Learning.

Promocja voucher

Programista - docelowa grupa odbiorców.

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure:
promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 5 dni |  35h|  03.06 04.06 05.06 06.06 07.06
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  01.07 02.07 03.07 04.07 05.07
3 850,00 PLN + 23% VAT (4 735,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  29.07 30.07 31.07 01.08 02.08
3 850,00 PLN + 23% VAT (4 735,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
3 850,00 PLN + 23% VAT (4 735,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
3 850,00 PLN + 23% VAT (4 735,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  07.10 08.10 09.10 10.10 11.10
3 850,00 PLN + 23% VAT (4 735,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
3 850,00 PLN + 23% VAT (4 735,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
3 850,00 PLN + 23% VAT (4 735,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  13.01 14.01 15.01 16.01 17.01
3 850,00 PLN + 23% VAT (4 735,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
3 850,00 PLN 4 735,50 PLN brutto

Szkolenie skierowane do:

 • programisty
 • osób zainteresowanych zdaniem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft Azure Developer Associate.

Na szkoleniu programiści poznają mechanizmy tworzenia kompleksowych rozwiązań na Microsof Azure, dowiedzą się m.in.:

 •  jak wdrażać rozwiązania obliczeniowe na Azure,
 • tworzyć funkcje Azure,
 • wdrażać aplikacje internetowe i zarządzać nimi,
 • tworzyć rozwiązania wykorzystujące pamięć Azure,
 • wdrażać uwierzytelnianie i autoryzację oraz zabezpieczać swoje rozwiązania za pomocą Azure KeyVault
 •  zarządzać tożsamością.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak łączyć się z usługami Azure i usługami stron trzecich oraz jak z nich korzystać.
 • jak tworzyć rozwiązania oparte na zdarzeniach i komunikatach.

Szkolenie omawia także monitorowanie i rozwiązywanie problemów oraz optymalizację rozwiązań na Azure.

Korzyści dla uczestnika kursu AZ-204:

 • Uzyskanie wiedzy 
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania aplikacjaji na platformie Azure.

W tym zapoznanie się z:

 • Usługą Azure App Service, jak działa wdrażać, konfigurować, skalować, zabezpieczać
 • Azure Functions, jak programować oraz integrować wyzwalacze i powiązania
 • Magazynem obiektów Blob i jak przechowywać obiekty na różnych warstwach dostępu i jak korzystać z danych za pomocą biblioteki klienta magazynu obiektów Blob
 • Usługa baz danych NoSQL Azure Cosmos DB i jak tworzyć i zarządzać bazami danych, jak kontrolować spójność danych oraz jak wykorzystać dane używając kombinacji portalu Azure i zestawu .NET SDK
 • Tworzeniem maszyn wirtualnych i kontenerów, w tym tworzeniem rozwiązań z użyciem szablonów ARM do automatyzacji wdrażania zasobów, a także zarządzanie kontenerami i publikowanie obrazów w rejestrze Azure Container Registry i ich uruchamianie w Azure Container Instance
 • Wykorzystaniem Microsoft Identity Platform v2.0 do zarządzania uwierzytelnianiem i dostępem do zasobów, w tym z wykorzystaniem bibliotek Microsoft Authentication Library i Microsoft Graph do uwierzytelniania użytkownika i pobierania informacji przechowywanych na platformie Azure .
 • Zabezpieczaniem informacji za pomocą Azure KeyVault (keys, secrets i certificates), których aplikacja używa do uzyskiwania dostępu do zasobów oraz zabezpieczanie informacji o konfiguracji aplikacji
 • Publikowaniem serwisów API w usłudze API Management, tworzeniem zasad zarządzania informacjami udostępnianymi za pośrednictwem interfejsu API
 • Aplikacjami Azure Logic Apps do automatyzacji i koordynacji zadań, procesów biznesowych, przepływów pracy i usług w przedsiębiorstwach lub organizacjach
 • Tworzeniem aplikacji z architekturą opartą na zdarzeniach
 • Tworzeniem aplikacji z architekturą opartą na komunikatach
 • Instrumentacją kodu do telemetrii oraz jak analizować i rozwiązywać problemy z aplikacjami
 • Wykorzystaniem różnych usług buforowania w celu poprawy wydajności swoich aplikacji.

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

 

Po kursie AZ-204 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-204

 

Uczestnicy powinni mieć 1-2 lata doświadczenia na stanowisku programisty, wskazane jest posiadanie wiedzy w zakresie prazy z Microsoft Azure

Konieczna jest również znajomość jednego z języków programowania wspieranych przez Microsoft Azure, oraz umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szkolenia poprzedzające: AA_10961, AZ-104

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 

 

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

http://www.skillpipe.com/#/account/login

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Tworzenie aplikacji sieci Web w usłudze Azure App Service:

  • Podstawowe pojęcia usługi Azure App Service
  • Tworzenie aplikacji sieci Web w usłudze Azure App Service
  • Konfigurowanie i monitorowanie aplikacji usługi App Service
  • Skalowanie aplikacji App Service
  • Środowiska etapowe usługi Azure App Service.
 2. Implementacja Azure Function:

  • Omówienie funkcji platformy Azure
  • Programowanie funkcji
  • Wdrażanie trwałych funkcji.
 3. Projektowanie rozwiązań wykorzystujących magazyn obiektów Blob:

  • Podstawowe pojęcia magazynu Aure Blob Storage
  • Zarządzanie cyklem życia obiektów Blob
  • Praca z magazynem obiektów Blob.
 4. Projektowanie rozwiązań wykorzystujących magazyn Cosmos DB:

  • Omówienie usługi Azure Cosmos DB
  • Struktury danych w usłudze Azure Cosmos DB
  • Praca z zasobami i danymi usługi Azure Cosmos DB.
 5. Wdrażanie rozwiązań IaaS:

  • Dostarczanie maszyn virtualnych w Azure
  • Tworzenie i wdrażanie szablonów ARM
  • Tworzenie obrazów kontenerów z rozwiązaniami
  • Publikowanie obrazu kontenera w rejestrze Azure Container Registry
  • Tworzenie i uruchomianie obrazów kontenerów w Azure Container Instance.
 6. Wdrożenie uwierzytelnienia i autoryzacji użytkownika:

  • Microsoft Identity Platform v2.0
  • Uwierzytelnianie za pomocą biblioteki Microsoft Authentication LIbrary
  • Korzystanie z Microsoft Graph
  • Autoryzacja operacji na danych w usłudze Azure Storage.
 7. Wdrażanie bezpiecznych rozwiązań w chmurze:

  • Zarządzanie kluczami, wpisami tajnymi i certyfikatami za pomocą Azure KeyVault API
  • Implementacja tożsamości zarządzanych dla zasobów platformy Azure
  • Zabezpieczanie danych konfiguracyjnych aplikacji przy użyciu konfiguracji Azure App Service.
 8. Tworzenie rozwiązań z wykorzystaniem usługi API Management:

  • Omówienie API Management
  • Definiowanie zasad dla interfejsów API
  • Zabezpieczanie interfejsów API.
 9. Projektowanie rozwiązań z wykorzystaniem Azure Logic Apps:

  • Omówienie Azure Logic Apps
  • Tworzenie własnych konektorów dla Azure Logic Apps.
 10. Tworzenie rozwiązań opartych na zdarzeniach (event-based):

  • Implementacja rozwiązań korzystających z usługi Azure Event Grid
  • Implementacja rozwiązań korzystających z usługi Azure Event Hub
  • Implementacja rozwiązań korzystających z usługi Azure Notification Hub.
 11. Tworzenie rozwiązań opartych na wiadomościach (message-based):

  • Implementacja rozwiązań korzystających z usługi Azure Service Bus
  • Implementacja rozwiązań korzystających z kolejek usługi Azure Queue Storage.
 12. Monitorowanie i optymalizacja rozwiązań wdrażanych w Azure:

  • Omówienie monitorowania w Azure
  • Przystosowywanie aplikacji do monitorowania
  • Analizowanie i rozwiązywanie problemów z aplikacjami
  • Implementacja kodu obsługującego przejściowe błędy.
 13. Integracja buforowania i dostarczania treści w ramach rozwiązań:

  • Tworzenie rozwiązań wykorzystujących Azure Cache for Redis
  • Tworzenie rozwiązań wykorzystujących magazyn danych na CDN.