Pobierz kartę szkolenia

Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB

kod szkolenia: DP-420 / PL DL 4d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB DP-420 szkolenie w formule Distance Learning.

Promocja voucher

  Docelowa grupa odbiorców:
 • Administrator
 • Specjalista IT
 • Inżynier Danych
 • Administrator Baz Danych
 • Analityk
 • Programista
Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 4 dni |  28h|  23.07 24.07 25.07 26.07
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  03.09 04.09 05.09 06.09
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  08.10 09.10 10.10 11.10
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  05.11 06.11 07.11 08.11
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  03.12 04.12 05.12 06.12
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
3 400,00 PLN 4 182,00 PLN brutto

Ten kurs uczy programistów, jak tworzyć aplikacje przy użyciu interfejsu API SQL i zestawu SDK dla Azure Cosmos DB. Uczestnicy kursu nauczą się pisać wydajne zapytania, tworzyć zasady indeksowania, zarządzać zasobami i aprowizować je oraz wykonywać typowe operacje za pomocą zestawu SDK.

 

Inżynierowie oprogramowania, których zadaniem jest tworzenie rozwiązań natywnych dla chmury, które wykorzystują interfejs API SQL Azure Cosmos DB i jego różne zestawy SDK. Znają C#, Python, Java lub JavaScript. Mają również doświadczenie w pisaniu kodu, który współdziała z platformą bazodanową SQL lub NoSQL.

 

 • Utwórz i skonfiguruj konto Azure Cosmos DB SQL API, bazę danych i kontener
 • Użyj .NET SDK do zarządzania zasobami i wykonywania operacji
 • Wykonuj zapytania o różnej złożoności
 • Zaprojektuj strategię modelowania danych i partycjonowania
 • Optymalizuj zapytania i indeksy na podstawie cech aplikacji
 • Użyj Azure Resource Manager do zarządzania kontami i zasobami za pomocą szablonów CLI lub JSON i Bicep

Po kursie DP-420 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na:https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/certifications/exams/dp-420

 • Znajomość Microsoft Azure i umiejętność poruszania się po Azure Portal (odpowiednik AZ-900)
 • Doświadcz pisania w języku obsługiwanym przez platformę Azure na poziomie średniozaawansowanym. (C#, JavaScript, Python lub Java)
 • Umiejętność pisania kodu do łączenia i wykonywania operacji na produkcie bazodanowym SQL lub NoSQL. (SQL Server, Oracle, MongoDB, Cassandra lub podobne)

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • dema
 • labolatoria indywidualne
 • 50% teoria
 • 50% praktyka

1: Rozpocznij korzystanie z interfejsu API SQL Azure Cosmos DB

 • Wstęp do interfejsu API SQL Azure Cosmos DB
 • Wypróbuj interfejs API SQL Azure Cosmos DB

 2: Zaplanuj i zaimplementuj interfejs API SQL Azure Cosmos DB

 • Zaplanuj wymagania dotyczące zasobów
 • Skonfiguruj bazę danych i kontenery interfejsu API SQL Azure Cosmos DB
 • Przenoszenie danych do iz usługi Azure Cosmos DB SQL API

 3: Połącz się z interfejsem API SQL Azure Cosmos DB za pomocą zestawu SDK

 • Użyj zestawu SDK interfejsu API SQL Azure Cosmos DB
 • Skonfiguruj zestaw SDK interfejsu API SQL Azure Cosmos DB

 4: Uzyskuj dostęp do danych i zarządzaj nimi za pomocą zestawów SDK Azure Cosmos DB SQL API

 • Implementuj operacje punktów interfejsu SQL API Azure Cosmos DB
 • Wykonywanie operacji transakcyjnych na wielu dokumentach za pomocą interfejsu API SQL Azure Cosmos DB
 • Przetwarzaj dane zbiorcze w Azure Cosmos DB SQL API

 5: Wykonywanie zapytań w Azure Cosmos DB SQL API

 • Przesyłaj zapytania do interfejsu API SQL Azure Cosmos DB
 • Twórz złożone zapytania za pomocą interfejsu API SQL Azure Cosmos DB

 6: Zdefiniuj i zaimplementuj strategię indeksowania dla Azure Cosmos DB SQL API

 • Zdefiniuj indeksy w Azure Cosmos DB SQL API
 • Dostosuj indeksy w Azure Cosmos DB SQL API

 7: Integracja interfejsu API SQL Azure Cosmos DB z usługami Azure

 • Użyj źródła zmian interfejsu API SQL Azure Cosmos DB przy użyciu zestawu SDK
 • Obsługuj zdarzenia za pomocą usługi Azure Functions i strumienia danych zmian interfejsu API SQL Azure Cosmos DB
 • Przeszukuj dane interfejsu API SQL Azure Cosmos DB za pomocą usługi Azure Cognitive Search

 8: Implementuj strategię modelowania i partycjonowania danych dla interfejsu API SQL Azure Cosmos DB

 • Modeluj i partycjonuj swoje dane w Azure Cosmos DB
 • Optymalizuj bazy danych przy użyciu zaawansowanych wzorców modelowania dla Azure Cosmos DB

 9: Zaprojektuj i zaimplementuj strategię replikacji dla Azure Cosmos DB SQL API

 • Skonfiguruj replikację i zarządzaj pracą w trybie failover w Azure Cosmos DB
 • Użyj modeli spójności w Azure Cosmos DB SQL API
 • Skonfiguruj zapis w wielu regionach w interfejsie API SQL Azure Cosmos DB

10: Optymalizacja wydajności zapytań w Azure Cosmos DB SQL API

 • Wybieranie indeksów w Azure Cosmos DB SQL API
 • Optymalizuj zapytania w Azure Cosmos DB SQL API
 • Zaimplementuj zintegrowaną pamięć podręczną

 11: Administrowanie i monitorowanie zadań dla rozwiązania Azure Cosmos DB SQL API

 • Mierz wydajność w Azure Cosmos DB SQL API
 • Monitoruj odpowiedzi i zdarzenia w Azure Cosmos DB SQL API
 • Wdrażanie kopii zapasowych i przywracania dla Azure Cosmos DB SQL API
 • Implementuj zabezpieczenia w Azure Cosmos DB SQL API

12: Zarządzanie rozwiązaniem Azure Cosmos DB SQL API przy użyciu praktyk DevOps

 • Pisanie skryptów dla interfejsu API SQL Azure Cosmos DB
 • Utwórz szablon zasobów dla interfejsu API SQL Azure Cosmos DB

13: Tworzenie konstrukcji programistycznych po stronie serwera w Azure Cosmos DB SQL API

 • Twórz transakcje wieloelementowe za pomocą interfejsu API SQL Azure Cosmos DB
 • Rozszerz funkcjonalność zapytań i transakcji w Azure Cosmos DB SQL API