Pobierz kartę szkolenia

DTMethod® (Design Thinking Methodology) – akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FDTM / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Metoda Design Thinking jest aktualnie uznawana za jedną ze skuteczniejszych metod rozwijania innowacji przez zespoły projektowe – uczy rozwiązywać problemy szybciej, oszczędniej i z większym zaangażowaniem. Metoda sprawdza się nie tylko w projektowaniu usługi produktów, ale również ma swoje zastosowanie w optymalizacji procesów wewnętrznych w organizacji.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  21h|  10.07 11.07 12.07
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  19.08 20.08 21.08
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  23.09 24.09 25.09
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  21.10 22.10 23.10
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  13.11 14.11 15.11
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  18.12 19.12 20.12
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
1 900,00 PLN 2 337,00 PLN brutto

Szkolenie kierowane jest do:

 • menedżerów oraz specjalistów ds. obsługi klienta, pracowników działów R&D, marketingu, rozwoju biznesu, sprzedaży, logistyki, HR;
 • liderów i/lub członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za optymalizację procesów w firmie, wdrażanie produktów, usług oraz nowych marek;
 • osób, które szukają sprawdzonych metod wspierających rozwój biznesu i poszerzania modeli biznesowych;
 • trenerów, coachów i konsultantów, pragnących poznać zwinne metody pracy z Klientami;
 • menedżerów i pracowników, których praca w dużym stopniu zależy od umiejętności innowacyjnego myślenia; zespoły/grupy projektowe w organizacji, od których wymagana jest kreatywność, poszukujący inspiracji.
 • zrozumienie przebiegu procesu DTMethod: rozumienie DTModelu i umiejętność wykorzystania DTTools dopasowanych do każdej z faz DTModelu,
 • poznanie narzędzi używanych w DTMethod (DTTools),
 • poznanie i zrozumienie ról niezbędnych do przeprowadzenia DTMethod,
 • umożliwienie zostanie świadomym DTProjektantem w procesie DTMethod,
 • zrozumienie pryncypiów (DTRules) wpływających na efektywność procesów Design Thinking,
 • zrozumienie różnic pomiędzy procesami DTMethod prowadzonymi online i stacjonarnie.

W przypadku szkoleń stacjonarnych egzamin odbywa się na zakończenie szkolenia, w formie papierowej. 

W przypadku szkoleń w formule zdalnej egzamin odbywa się na zakończenie szkolenia, w formie elektronicznej. 

Egzamin DTMethod Foundation

 • Czas trwania egzaminu 40 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 65%, czyli co najmniej 33 punktów
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski
 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Egzamin DTMethod Foundation

Autoryzowany podręcznik nie wchodzi w skład materiałów standardowych, można go dokupić w angielskiej wersji językowej.

DZIEŃ 1:

 • Start
 • Co to jest Design Thinking?
 • DTMethod – przegląd
  • Model DTMethod
  • Role i struktura zespołu
  • Główne narzędzia wykorzystywane w metodzie
  • Wybór scenariusza – let the game begin!!

DZIEŃ 2:

 • DTModel: faza eksploracyjna, czyli definicja problemu
  • Analiza interesariuszy za pomocą Desk research oraz badań rynku
  • Tworzenie potrzeb za pomocą user stories, oraz matrix of needs
 • DTModel: faza kreatywna czyli koncepcja rozwiązania
  • Eksploracja rozwiązań – metoda 635 oraz kategoryzacja pomysłów
  • Priorytetyzacja rozwiązań – macierze

DZIEŃ 3

 • DTModel: faza konstrukcyjna czyli projektowanie rozwiązania
  • Tworzenie hipotez produktowych – zbuduj/zepsuj/napraw
  • Prototypowanie i testowanie – matryca feedback oraz alfa-gamma testing
 • DTMethod w wersji stacjonarnej i zdalnej
 • Dostosowanie DTMethod do działalności organizacji
 • DTMethod podsumowanie